Doma Romarske poti

Romarske poti

 
 • Babna Gora
 • Bled
 • Bovec
 • Božji grob na Humcu
 • Breg ob Savi
 • Brestanica
 • Brezje
 • Brezje nad Žetalami
 • Brinjeva gora
 • Brunk
 • Crngrob pri Škofji Loki
 • Čeče
 • Češnjice
 • Črešnjice
 • Davča
 • Dedni Dol
 • Devica Marija na Kamnu
 • Devica Marija na Pesku
 • Devica Marija v Polju
 • Devica Marija v Trnju
 • Dobrova
 • Dole pri Polici
 • Dolenja vas pri Krškem
 • Dolina pri Celovcu
 • Dravlje
 • Dražgoše
 • Drežnica
 • Dvor pri Polhovem Gradcu
 • Fara pri Kočevju
 • Gojka
 • Gora Oljka
 • Gorca pri Mariboru
 • Gorica pri Kočevskih Poljanah
 • Gospa Sveta
 • Graben v Ziljski dolini
 • Gračka gora
 • Grad v Prekmurju
 • Gradišca pri Črnotičah
 • Gradišče pri Grižah
 • Gradišče pri Vipavi
 • Grebinjski klošter
 • Homec pri Kamniku
 • Homec pri Slovenj Gradcu
 • Jeruzalem
 • Kačiče
 • Kalobje
 • Kalvarija v Reziji
 • Kog
 • Kojsko
 • Kokarje
 • Kokra
 • Kopanj
 • Kostanjevica
 • Kostrivnica
 • Kredarica
 • Križanke
 • Križna gora nad Ložem
 • Krka na Dolenjskem
 • Kropa
 • Krtina
 • Kum
 • Kurešček
 • Ledinica pri Žireh
 • Lesce
 • Leše nad Prevaljami
 • Limbarska gora
 • Lisna gora
 • Ljubično
 • Ljubno
 • Log pri Vipavi
 • Log v Železnikih
 • Lom
 • Lurd pri Šentjerneju
 • Marija Gradec
 • Marija na Pečah pri Boljuncu
 • Marija na Zilji
 • Marija Snežna nad Avčami
 • Marijino Celje nad Kanalom
 • Mati milosti v Mariboru
 • Mekinje
 • Méngore
 • Mirenski Grad
 • Nazarje
 • Nova Štifta pri Gornjem Gradu
 • Nova Štifta pri Ribnici
 • Oberšljan
 • Ogeče pri Rimskih Toplicah
 • Olimje
 • Otok na Vrbskem jezeru
 • Ožbalt ob Dravi
 • Perava v Beljaku
 • Petrovče
 • Plače
 • Planina nad Horjulom
 • Planinska gora
 • Podgorje v Rožu
 • Pólenšak
 • Predjama
 • Prihova
 • Primskovo na Dolenjskem
 • Primskovo pri Kranju
 • Ptujska Gora
 • Puščava
 • Radmirje
 • Rakovnik
 • Razkrižje
 • Repentabor
 • Ricmanje
 • Rožnik
 • Ruše
 • Skaručna
 • Sladka Gora
 • Slavina
 • Slemško nad Vačami
 • Slinovce
 • Smrečje
 • Smuk nad Semičem
 • Solčava
 • Spodnja Idrija
 • Stara gora
 • Stara Gora pri Sv. Juriju
 • Stari trg pri Slovenj Gradcu
 • Stična
 • Stopno pri Škocjanu
 • Strunjan
 • Studenci v Mariboru
 • Suša pri Zalem Logu
 • Sv. Ana nad Ribnico
 • Sv. Ana pri Borlu
 • Sv. Ana v Leskovcu
 • Sv. Anton na Pohorju
 • Sv. Anton v Idriji
 • Sv. Areh na Pohorju
 • Sv. Avguštin pri Zg. Leskovcu
 • Sv. Duh na Ostrem vrhu
 • Sv. Ema
 • Sv. gora nad Litijo
 • Sv. Hema nad Globasnico
 • Sv. Hieronim na Nanosu
 • Sv. Hieronim pri Knežaku
 • Sv. Ignacij na Rdečem Bregu
 • Sv. Jošt nad Kranjem
 • Sv. Jožef v Ljubljani
 • Sv. Jožef v Slovenski Birstrici
 • Sv. Križ nad Belimi Vodami
 • Sv. Križ pri Dravogradu
 • Sv. Križ pri Ribnici
 • Sv. Marjeta v Žlebeh
 • Sv. Pavel nad Vrtovinom
 • Sv. Peter na Kronski gori
 • Sv. Peter nad Begunjami
 • Sv. Planina
 • Sv. Primož nad Kamnikom
 • Sv. Rok nad Sevnico
 • Sv. Rok nad Šmarjem pri Jelšah
 • Sv. Rok pri Rogatcu
 • Sv. Rok pri Žužemberku
 • Sv. Rok v Brežicah
 • Sv. Trije Kralji v Sl. goricah
 • Sv. Trojica na Vrhniki
 • Sv. Trojica v Lendavskih goricah
 • Sv. Trojica v Sl. Goricah
 • Sv. Vid v Strehovcih
 • Sveta gora
 • Sveta Lucija v Studenicah
 • Svete gore
 • Svete Višarje
 • Sveti Duh ob Jezeru
 • Sveti Jožef v Celju
 • Svetina nad Celjem
 • Sveto mesto pri Žvabeku
 • Šentrupert
 • Šilentabor nad Zagorjem
 • Šmarje pri Sežani
 • Šmarna gora
 • Šmihel nad Laškim
 • Štanga
 • Tabor nad Vrabčami
 • Tabor v Podbrezjah
 • Tamar
 • Teharje
 • Tinsko
 • Tolmin
 • Tomišelj
 • Topolovec
 • Tri Fare
 • Trška gora nad Krškim
 • Trška gora pri Novem mestu
 • Tunjice
 • Turnišče
 • Uršlja gora
 • Velesovo
 • Velika Slevica
 • Vesela Gora
 • Vitovlje
 • Volbenk v Poljanski dolini
 • Vréme
 • Vrh Svetih Treh Kraljev
 • Vzroček
 • Zágorje pri Pilštajnu
 • Zagozdac
 • Záplaz
 • Zdenska reber
 • Zgornja Polskava
 • Zgornji Tuhinj
 • Žalostna gora pri Mokronogu
 • Žalostna gora pri Preserju
 • Žebnik
 • Žeželj nad Vinico
 • Žíhpolje pri Celovcu