Občina Žirovnica

Občina Tržič

Občina Šenčur

Gorenjska statistična regija

Doma Statistične regije Gorenjska statistična regija
PODATKI ZA LETO 2016 REGIJA SLOVENIJA 
 
Površina km2 2.137 20.273
Število prebivalcev 203.654 2.064.241
Število zaposlenih oseb 71.017 824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.024,92 1.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 7.074.340 98.573.630
Število moških 100.881 1.023.872
Število žensk 102.773 1.040.369
Naravni prirast 334 656
Skupni prirast -30 1.707