Ljubljansko barje

Doma Izleti Ljubljansko barje
Borovniški viadukt

Borovniški viadukt

Ko je leta 1856 čezenj zapeljal prvi vlak, je veljal za tehnično in arhitekturno mojstrovino. 561 metrov dolg se je v dvojnih lokih...
Sv. Mihael v Iški vasi

Sv. Mihael v Iški vasi

Mala cerkvica na ledini Britof je bila zgrajena  v 12. in 13. stoletju, sezidali pa so jo  iz razvalin rimske nekropole. Kamnite rimske...
Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Jožef Plečnik je črnovaško cerkev načrtoval  za svojega nečaka duhovnika,  na pobudo soseda, trnovskega župnika Frana Saleškega Finžgarja, gradili pa so...
Dvorec Lisičje

Dvorec Lisičje

Dvorec v istoimenskem naselju nad Škofljico je bil zgrajen v 16. stoletju. Ob gradu je bil urejen največji cvetlični, botanični in pomološki...

Ižanski grad

Na hribu Pungart so razvaline prvotnega ižanskega gradu, Ižanskega turna, omenjenega že leta 1261. Zdajšnji grad Sonnegg se prvič omenja 1436. leta. V...
Grad Bistra

Grad Bistra

Od 13. stoletja dalje pa vse do razpustitve kartuzijskega reda  leta 1782 je bil v gradu Bistra samostan, današnjo podobo pa je posest dobila ...
Goriški mah

Goriški mah

Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom leži Goriški mah, ki je največje in doslej najbolj ohranjeno visoko barje na območju Ljubljanskega barja. Na...
Mali plac

Mali Plac/Mali Blatec

Enega redkih ostankov  visokega barja v južni Evropi lahko najdemo na Kostanjevici pri Bevkah. Šotišče, imenovano Mali Plac oziroma Mali Blatec, meri komaj...
Ljubljansko barje - Kuclerjev kamnolom

Kuclerjev kamnolom

Na južnem pobočju Lesnega brda leži več kamnolomov črnega apnenca, ki so ga približno 150 let uporabljali kot gradbeni material, imenovan »črni marmor«....

Dolina Želimejščice

Stisnjena tesno med Krimsko na eni in Turjaško na drugi strani se vije dolga, na koncu le nekaj deset metrov široka dolina Želimeljščice....