Doma Izleti Romarske cerkve Sv. Rok v Brežicah

Sv. Rok v Brežicah

Podružnična cerkev sv. Roka

Sv. Rok v Brežicah

S slovensko osamosvojitvijo so Brežice, srednjeveško središče spodnjega dela Posavja, zopet dobile pomembno vlogo, kakršno so imele v času svojega nastanka. Obrambni razlogi so narekovali prvim prebivalcem v tistih časih, Keltom in Ilirom, naselitev na terasi nad bregom Save. Tudi Rimljani, ki so imeli več naselbin na sedanjem Krško-brežiškem polju, so tu pustili svoje sledove. Do našega časa pa je Brežice zaznamovala sv. Ema, ki je vso to pokrajino 6. januarja 1043. leta podarila salzburškemu nadškofu Balduinu.

Brežiška vrata, kakor pravijo zgodovinarji ravnici med Gorjanci in zagorskimi griči, so bila priča številnim vojskam, ki so prihajale od vzhoda na zahod. Ime Brežice prihaja iz brežcev ali brežca (bregov oz. brega) nad Savo. Mesto, ležeče na tako “vetrovnem” kraju, so vedno pretresali zgodovinski dogodki. Že leta 1469 so pred mesto pridirjale prve turške čete, ga napadle, oropale in požgale. Leta 1479 so postali njegovi gospodarji Ogri. Po enajstih letih so ga zapustili, leto za tem je mesto namesto salzburških škofov dobilo nove gospodarje – Habsburžane. Ti so z različnimi privilegiji pripomogli, da si je obubožano, razdejano in izropano mesto zopet opomoglo. Pa ne za dolgo. Kmečki upori in gnev kmetov so posegli tudi po njem. V vseslovenskem uporu so 7. junija leta 1515 zažgali mesto in grad. Posebno znan med upori je Gubčev, ki je 60 let po vseslovenskem zopet dvignil kmete okrog Brežic v boj “za staro pravdo”. Leta 1644 je prišlo gospostvo v roke Attemsov, ki so kraju in Štajerski zapustili številne umetnine.

Ena njihovih ustanov je tudi cerkev sv. Roka v Brežicah. Cerkev je bila ustanovljena kot mnoge njene sestrske cerkve iz zaobljube ob hudi kugi. Ta je morila v Brežicah kar večkrat. Listine omenjajo njeno smrtno košnjo že leta 1358 pa leta 1529 in 1625. Zelo hudi časi so nastopili tudi v letih od 1646 do 1652. Najbrž so zato leta 1658 pozidali cerkev Marijinega vnebovzetja. Toda še ne sto let kasneje, leta 1740, so začeli v spomin na hude kužne bolezni zidati na istem mestu novo baročno svetišče v čast sv. Roku. Kot zahvalno cerkev jo je dala postaviti Marija Wurmbrandt, žena Ignaca Marije Attemsa, lastnika brežiškega gradu. Cerkev stoji zunaj strnjene srednjeveške mestne naselbine in predstavlja slovesen vhod v staro mestno jedro s severne strani. To je enotno zasnovana in grajena stavba. Njena odlika je čista baročna arhitektura s centralno zasnovo, ki ohranja podolžno obliko. Pokrivajo jo kupolasti in polkupolasti oboki. Zaradi enotne zunanje in notranje zasnovanosti je med dvajsetimi slovenskimi zaščitenimi baročnimi cerkvami. Kar škoda, da njeni meceni niso bolje poskrbeli tudi za notranjo opremo. Med najimenitnejšimi okrasi je velika freska Marijinega vnebovzetja, ki spominja na zavetnico prejšnje cerkve na tem kraju. Freska je delo Matije Schifferja iz prejšnjega stoletja. Oltarna oprema je skromno, skorajda obrtniško delo iz prejšnjega stoletja. čeprav zavetnik sv. Rok, ki je v glavnem oltarju, nima posebne umetniške vrednosti, je zelo priljubljen in češčen v bližnji in daljni okolici. Brežiški Rok je dobro znan in češčen med Hrvati tja do Zagreba. Nekdaj so v velikih procesijah prihajali sem. Odkar je nova meja, jih je manj. Sicer pa velja tukajšnje svetišče poleg onega v Šmarju pri Jelšah in Dravljah pri Ljubljani za eno najvažnejših Rokovih svetišč pri nas.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Brežice
Cesta prvih borcev 34
8250 Brežice

Telefon: (07) 496 12 75

Dostop: z vozili do cerkve.

Glavni shodi: god sv. Roka (16. avgust) in nedelja po njem.

Filter by

Objave iz iste kategorije: