Etno kmetije

Doma Izleti Etno kmetije
Del zunanjosti obnovljenega Ščirnovega ograda z razstavnimi prostori in muzejem

Breginjska stavbna dediščina

Z našo rubriko Slovenske domačije se tokrat odpravljamo v najbolj zahodni del Slovenije, to je v občino Kobarid, z Robidiščem in Breginjem kot najzahodnejšima...
Lesen Babičev mlin

Tudi ob reki je mlin ….

O mlinih na Muri je bilo nekaj malega rečeno že v prejšnji številki naše revije, in sicer v prispevku z naslovom Ob bistrem potoku...
Zračni posnetek vasi Pišece s Pleteršnikovo domačijo v skrajnem levem kotu zgoraj

Pleteršnikova domačija v Pišecah

PišecePišece so v jedru gručasta vas v severnem delu Bizeljskega. Razprostirajo se na južnem prisojnem vznožju gozdnate Orlice (Veliki Špiček 686 m). Po...
Pogled na Končnikovo domačijo iz doline Tople

Končnikova domačija v Topli

V naši rubriki Slovenske domačije doslej še nismo predstavili nobene obnovljene in za javnost odprte domačije na slovenskem Koroškem. Zato je bil že...
Viničarija Destrnik

Ponos občine Destrnik

Vseh 17 naselji, kolikor jih šteje občina Destrnik je pred osamosvojitvijo spadalo k občini Ptuj, ki je tu mejila na občino Lenart. Občina Destrnik...

Drumlova hiša

Drumlova hiša v Bistrici na Zilji Slovensko stavbno dediščino na avstrijskem Koroškem je v knjigi z naslovom Arhitektura Zilje, Roža, Podjune temeljito...
Pozicija Kurnikove hiše v Tržiču

Kurnikova hiša v Tržiču

Na ozkem prostoru med Tržiško Bistrico na eni strani in vzpetino na drugi je nekoč stala skupina pretežno lesenih stavb. Zato ni čudno,...
Pogled na Žetale izpred cerkve sv. Mihaela

Vukova domačija

Z rubriko Slovenske domačije se s tokratnim prispevkom znova vračamo v severovzhodni del Slovenije, točneje v Haloze in še točneje v vas Žetale. Tam...
Kajžnkova hiša

Kajžnkova hiša v Ratečah

Obnovljena Kajžnkova hiša (včasih tudi Kajžnikova hiša) v Ratečah je že eno leto domovanje "Etnološke dediščine Rateč". Od letošnjega leta naprej je tudi kulturni...
Menačenkova domačija

Menačenkova domačija – hiša z dušo

Menačenkova domačija "pr'Menač'nk" Je ena tistih domačij, ki dokazuje, da se zavest o potrebnosti ohranjanja slovenske kulturne dediščine zelo hitro razrašča po vsej...