Doma Izleti Romarske cerkve Svetina nad Celjem

Svetina nad Celjem

Cerkev Marije Snežne

Svetina nad Celjem

Številna bolj in manj znana romarska svetišča po naših krajih imajo zelo dolgo in pestro zgodovino. Včasih sega celo v dobo pred pokristjanjenjem. Te preteklosti ne moremo ugotavljati po pisanih virih, dokumentih in listinah, ker so redki, ali pa so jih uničili burni časi zgodovine. Bolj zgovorne so običajno stavbe, svetišča in umetnost v njih. Žal moremo tudi ob tem kdaj pa kdaj samo ugibati. Ena takih romarskih cerkva, kjer nam spregovorijo dokumenti in arhitektura, je Svetina nad Celjem. Še zgovornejše pa je ime samo. Po mnenju nekaterih razlagalcev sega v poganske čase naših prednikov. Ime Suvetina se prvič omenja 14. februarja 1480 v dokumentih oglejskega patriarhata. Izhaja od staroslovanskega boga Svetovida, ki so ga naši predniki častili v “šentoščevih” gajih. Zato verni še danes imenujejo glavni praznik na Svetini “šentoščeva” nedelja.

Svetina, ali kakor pravijo starejši Svetje, je povezana z zgodovino celjskih grofov. V tej vasi so imeli svojo pristavo in v njej urad za upravo posestev. Zato so verjetno tu postavili cerkev za svoje uslužbence. Pravijo, da je to tista, ki stoji poleg velike Marijine cerkve in je bila nekdaj posvečena sv. Ani, zdaj pa je sv. Križu. Zgodovinski viri nam ne povedo, zakaj stojita v tako majhnem naselju kar dve cerkvi. Nekateri so trdili, da je Marijino cerkev zgradil Friderik Celjski potem, ko se je spokoril. Bolj zanimiva in verjetna pa je razlaga, povezana z enim od sklepnikov na oboku te cerkve. Na njem je upodobljena dvojna sekira, grb ugledne rodovine cesarskega oskrbnika celjskega gradu po izumrtju celjskih grofov, Andreja Hohenwarta.

Andrej je bil znan dobrotnik cerkvenih ustanov. K temu ga je še bolj nagnila bridka življenjska izkušnja, v kateri je začutil božjo pomoč in bil vse življenje zanjo hvaležen. V času hudih turških vpadov se je udeležil bitke s Turki pri Kunšperku ob Sotli na god sv. Jerneja 1475. Takrat so Turki popolnoma premagali vojsko, zbrano iz dežel notranje Avstrije, in zajeli med drugimi tudi Andreja Hohenwarta. Domači in prijatelji so morali za njegovo odkupnino zbrati kar 6000 forintov. Najbržje iz hvaležnosti za rešitev iz tega hudega ujetništva dal pozidati svetinsko cerkev. Gotovo pa je, da je bil njen veliki dobrotnik. Turki pa so prišli tudi na Svetino. Leta 1487 so cerkev požgali in onečastili, a so jo Marijini častilci še isto leto obnovili. Da se kaj podobnega ne bi ponovilo, so stavbo obdali s taborskim obzidjem in prizidali še zvonik, ki je bil s strelnimi linami tudi obrambni stolp. Se danes dobi obiskovalec vtis, da svetinska cerkev ni le svetišče, temveč tudi utrjeno zatočišče.

Dolgo že prihajajo romarji k Mariji Snežni na Svetino. Njen prvotni kip, ki so ga v baročni dobi dodatno okrasili, je tudi zdaj središče češčenja. Tu lahko rečemo, da smo Slovenci pred njim v turški nevarnosti, negotovih časih Primoža Trubarja, ki je pastiroval v bližnjem Laškem, v kužnih boleznih in lakoti ter vseh nevarnostih vojn tega stoletja do današnjih dni v nepretrgani molitveni zvezi z Marijo. Največji shod na Svetini je vsako leto na praznik Marije Snežne, 5. avgusta, oziroma na nedeljo po tem prazniku, ki ji pravijo “šentoščeva”. Če se boste pridružili romarjem, si po romarski pobožnosti vzemite še čas in občudujte lepoto obeh svetinskih cerkva. Morda se boste ustavili tudi na bližnjem pokopališču ob grobu svetovne popotnice Alme Karlinove in ob njeni življenjski zgodbi dejali skupaj s sv. Avguštinom: Nemirno je naše srce, o Bog, dokler se ne spočije v tebi!

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Ekspozitura
Svetina 13
3220 Štore

Upravlja se iz Celja:

Župnija Celje – Sv. Cecilija
Breg 18, 3000 Celje

Telefon: (03) 544 22 05

Dostop: z vozili do cerkve.

Glavna romarska shoda: 5. avgust (Marija Snežna), nedelja po Mariji Snežni.

Filter by

Objave iz iste kategorije: