Doma Izleti Romarske cerkve Tabor nad Vrabčami

Tabor nad Vrabčami

Župnijska cerkev Marijinega darovanja

Tabor nad Vrabčami

Že v davni preteklosti poznana pot iz Vipavske doline na Kras in naprej v Trst se strmo dvigne iz Šembida (Podnanosa) na kraško planoto, kjer nas pozdravijo strnjeno pozidane hiše v Vrabčah, prvi vasi na tem koncu Krasa. Od tod pelje cesta v Štorje in Sežano, mi pa se ustavimo kar v Vrabčah. Pogled na Vrabče nas spominja na jato ptic, ki so se strnjeno posedle skupaj k počitku, preden se odpravijo na dolgo pot. Ustavimo se v njihovi bližini. Za Vrabčami se strmo dviga višji hrib. Tja nas pelje pot. Zaradi svoje vloge v preteklosti in spominov, ki jih hrani na tiste čas, nosi ime Tabor. To je 605 metrov visoka vzpetina, od koder je lep razgled po vsem Krasu in še dlje. Nič nenavadnega torej, če je bilo tu gradišče že v prazgodovini. Tudi Rimljani so spoznali strateško pomembnost tega kraja in so ga utrdili. Našim ljudem je dajal hrib z naselbino, ki se je razvila okrog njega, zavetje v hudih časih, ko so neusmiljeni Turki ropali, zasužnjevali in pobijali. Tabor je dobil ime prav v tem času in je eden od tridesetih sorodnih krajev na Slovenskem, ki še zdaj nosijo to ime.

Po poti med starodavnimi zidovi domačij na Taboru se približamo današnji cerkvi. V bližini opazimo ostanke trdno zidanega, a zdaj na pol porušenega okroglega obrambnega stolpa, enega redkih ostankov nekdaj mogočnega trojnega obrambnega zidovja. Po prenehanju turške nevarnosti so zidovje in stolpe začeli podirati in z njimi zidali druge stavbe, nekaj tega pa so domačini porabili, da so zravnali svet okrog cerkve in hiš. Med redkimi spomini na obrambno nalogo, ki jo je imel Tabor, so kamnite strelne line, ki so danes vzidane v zvonik. Južno od cerkve vidimo zravnan zvišan prostor, ki mu v ljudski govorici pravijo Grajsko. Tu naj bi konec 16. stoletja stala poslopja grofov Porcia iz Senožeč. Prav s tem izročilom je povezan tudi nastanek prve cerkve na tem kraju, saj o tem pisni viri ne poročajo.

V pisnih virih se prvo svetišče imenuje kapelca. Ljudje pravijo, da je bila to grajska kapela, ki so jo pozneje povečali, da je postala svetišče za verno ljudstvo iz vseh okoliških zaselkov. Prvotno so temu kraju pravili “Marija na skalci” in še danes je to ime ohranjeno v spominu starejših ljudi. Kdor zna natančneje raziskovati zidove, bo v tej cerkvi odkril na podstrešju zelo lep zvonik na preslico, ki so ga takrat, ko so zidali sedanji mogočni zvonik, napravili za vrata vanj. V steni zvonika je vzidana kamnita plošča z letnico 1549. Ta je bila prvotno nekje drugje, saj je bil zvonik v sedanji podobi, kot pove vklesani napis na njem, pozidan leta 1711.

Sedanjo cerkev so postavili okrog leta 1668, priča letnica na mogočnem in lepem portalu. Ta portal in kamniti slavolok ob vhodu iz leta 1693 sta izjemni dragocenosti t. i. kraške renesanse, kamnoseštva, ki odlikuje kraške cerkve in na katerega smo lahko ponosni. Dokončno podobo je cerkev dobila leta 1856, ko so jo povečali tako, da so prizidali prezbiterij in zakristijo. V letih sredi prejšnjega stoletja je bila tudi okrašena in urejena njena notranjščina. Leta 1869 in 1870 jo je v celoti poslikal Janez Wolf s prizori iz Marijinega življenja. Strokovnjaki pravijo, da so te freske njegova najlepša stvaritev. Lepo se ujemajo tudi s tremi marmornimi oltarji, ki so prav tako lepa stvaritev baročnih kiparjev. V glavnem oltarju je prizor Jezusovega darovanja. Slika je nastala leta 1859. Ves prostor diha enotno, zato velja beseda, da je to cerkev “po meri duha”. Tu se vsak počuti doma.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnijski urad Vrabče
Tabor 4
6210 Sežana

V upravi iz Štjaka:
Župnijski urad Štjak
Štjak 17
6222 Štanjel

Dostop: z avtom do cerkve.

Giavna shoda: svečnica (2. februarja), Marija Kraljica (22. avgusta).

Filter by

Objave iz iste kategorije: