Doma Izleti Romarske cerkve Sv. Trojica v Lendavskih goricah

Sv. Trojica v Lendavskih goricah

Podružnična cerkev Sv. Trojice

Sv. Trojica v Lendavskih goricah

Lendavska pokrajina je nekaj posebnega. Na vzhodnem predelu jo omejujejo idilične Lendavske in Dolgovaške gorice, ki so osameli odrastek prekmurskih goric, na jugovzhodu pa Mura. Prav po teh je začrtana tudi meja z našima sosedama Madžarsko in Hrvaško. Na teh predelih je edino bogato slovensko “naftno polje”. Ravnino, ki je zaradi številnih potokov, tekočih z gričev Lendavskih goric, močvirnata, zaznamujejo stolpi z vrtinami, obdelana polja koruze, sladkorne pese in drugih poljščin, gozdovi in lepo urejena naselja, kjer žive Slovenci in Madžari. Zgodovina jih je povezala v medsebojnem sožitju.

Ti kraji so bili vedno izpostavljeni. Za Pribino in Kocljem je vse tukajšnje ozemlje prešlo v posest nemške rodbine Hacholodov. Za njimi so se zvrstili Banffyji, Esterhazyji in drugi. Ljudje so veliko trpeli zaradi samovolje plemstva in spopadov med madžarskimi in štajerskimi fevdalci. Ko so Ogrsko zasedli Turki, so bili vdori, ropanja in pustošenja nekaj vsakdanjega. Vse do novih časov so se tu križali različni interesi in oblikovali življenje in vero ljudi. Lendava naj bi imela svojo župnijo že v času kneza Pribine. Na Kocljevo prošnjo je tu deloval sveti Metod, čeprav je ozemlje sodilo pod Salzburg. Pozneje so tu imele oblast zagrebška in več madžarskih škofij. Šele, ko je bila vsa Slovenska krajina priključena slovenskemu narodnemu ozemlju, je prišla tudi pod cerkveno-pravno oblast mariborske škofije. Prav slovenski duhovniki pa so bili vso zgodovino močni duhovni in narodni stebri Prekmurcev.

Obiskovalcu Lendave že od daleč zbudi pozornost cerkvica, ki obvladuje Lendavske gorice in s svojo belino sredi vinske trte in zidanic vabi k sebi. Lendavske gorice so bile že od nekdaj kraj, ki je meščanom in prebivalcem ravninskih vasi služil ne le za pridelavo vina, ampak tudi za oddih in razvedrilo. Igriva pokrajina s številnimi zidanicami in skrbno obdelanimi vinogradi, kjer vselej pihlja vetrič, je priljubljeno zatočišče, kjer se človek prijetno spočije in razvedri. V Lendavskih goricah so se bolj kot v samem mestu naseljevali slovenski prebivalci.

Pot k Sveti Trojici zavije iz Lendave pri župnijski cerkvi in se strmo dviga med vinogradi in zidanicami. Cerkev stoji na 266 visokem vrhu, od koder je ob lepem vremenu čudovit razgled na Panonsko nižino proti Blatnemu jezeru in na Prekmurje ter Slovenske gorice. Zaradi strateške lege so tu postavili utrdbo z razglednim stolpom. Na njeno mesto je veleposestniška rodbina Gludovac po zaobljubi postavila leta 1728 cerkev v čast Sveti Trojici. Ko so kopali temelje zanjo, so naleteli na krsto. V njej je bilo ohranjeno mumificirano truplo Mihaela Hadika. Možak je padel v zmagovitem boju s Turki pri obrambi Lendave leta 1603. Temu pomembnemu Lendavčanu so se ob gradnji oddolžili tako, da so njegovo truplo položili v stekleno krsto in to postavili v posebno nišo pod korom, kamor jo hodijo danes ogledovat turisti in radovedneži.

Trojiška cerkev je grajena v baročnem slogu. Ima manjši prezbiterij, prostorno ladjo z ravnim stropom in pred pročeljem zvonik. Cerkvena oprema je skromna, saj so različne ujme cerkev močno prizadele. Najhuje je bilo med drugo svetovno vojno, ko je bil uničen strop. Ostal je glavni oltar z baročno plastiko Svete Trojice. Po vojni so nanovo naredili strop in za silo uredili cerkev.

Nekdaj je bila Sveta Trojicazelo znana božja pot, kamor so prihajali celo iz Madžarske. čas in drugi ljudje so potisnili v pozabo slavo tega svetišča. Dandanes pravzaprav to ni toliko božja pot, ampak bolj turistična in izletniška točka, ki zaradi Hadikove mumije in razgleda privablja obiskovalce. Za angelsko nedeljo, ko je proščenje, pa vendarle po romarsko zaživi. Ker je to cerkev dveh narodov, ki sta med seboj življenjsko prepletena in povezana že stoletja, ima poseben pomen.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Lendava
Cerkveni trg 2
9220 Lendava

Telefon: (02) 578 83 30

Dostop: z avtom do cerkve.

Glavni shod: angelska nedelja (prva v septembru).

Filter by

Objave iz iste kategorije: