Doma Slovenija Mesta Sveti Trije Kralji v Slovenskih Goricah

Sveti Trije Kralji v Slovenskih Goricah

Cerkev Sv. treh kraljev pri Svetih Treh Kraljih v Slovenskih GoricahKako priljubljen je bil nekdaj praznik Svetih treh kraljev tudi med slovenskim narodom, pričajo številne šege in obredja. Pred praznikom je tretji sveti večer, ko verni ljudje pokropijo in pokadijo svoje domove. Na podboj vrat pa napišejo letnico in prve črke imen treh kraljev (npr. 20+G+M+B+09).
Začetek njihovega češčenja pri nas sega v konec 14. stoletja, ko so Slovenci začeli romati v Köln (Kelmorajn). Tam so vsakih sedem let izpostavljali svetokraljevske relikvije. Kljub priljubljenosti Gašperja, Mihe in Boltežarja pa v Sloveniji lahko na zemljevidu najdemo le šest ali sedem cerkva, posvečenih Svetim trem kraljem.

Najlepša poznogotska cerkev v Slovenskih Goricah

Benedikt s cerkvijo v dolini DrvanjePrvenstvo med njimi pa nedvomno pripada romarski cerkvi Svetih treh kraljev, ki domuje na 305 m visokem griču nad dolino potoka Drvanje in Benediktom. Uzrli jo bomo na vzhodni strani ceste Maribor–Gornja Radgona. To je največja gotska cerkev v Slovenskih goricah. Mogočno, z dvokapno streho pokrito triladijsko stavbo, obdajajo močni, dvakrat stopnjevani oporniki z diagonalno zasukanim srednjim delom ter poudarjenim venčnim zidcem, ki se nad vrati in pod okni pravokotno zalamlja. Notranjščina je skladen poznogotski prostor z bogato likovno opremo iz različnih slogovnih obdobij. Lepi so vsi oltarji: glavni oltar iz Pogled na Benedikt s cerkvijo v dolini Drvanjeleta 1818 s sliko Sv. treh kraljev, oltar Marijinega vnebovzetja v južni ladji iz leta 1611 in oltar v severni ladji iz leta 1907. Ob drugem paru slopov stojita krilna oltarja Kristusovega rojstva in Poklona Sv. treh kraljev. Osrednji relief oltarja Kristusovega rojstva prikazuje Jezusovo rojstvo: Mariji in Jožefu, ki klečita ob Jezusu, se bližata dva pastirja, na krilih pa je izrezljana Jesejeva korenika s Kristusovimi predniki. Domačini temu oltarju pravijo Jezusovo drevo življenja. Po kiparski in rezbarski dekoraciji ga lahko datiramo v sredo 16. stoletja, medtem ko je bil oltar Sv. treh kraljev v današnjo obliko sestavljen šele leta 1938.

Pozdrav iz …

Sveti Trije Kralji v Slovenskih GoricahBenedikt v Slovenskih goricah, domačini mu pravijo tudi Benedik, je edino naselje v Sloveniji, ki nosi ime po Sv. Benediktu (god 11. julija). Do leta 1952 se je kraj imenoval Sv. Benedikt v Slovenskih Goricah, ko je takratna slovenska oblast kraju hotela dati novo ime, in sicer Drvanja. Postavili so celo nove krajevne table, a ljudje novega poimenovanja niso sprejeli. Benedičani so table z imenom Drvanja večkrat odstranili. Kraju pa so odvzeli pridevek Sv.
Osrednji motiv grba mlade Občine Benedikt je črka B in tri krone s sijem. Črka B predstavlja začetnico imena občine Benedikt. Tri krone s sijem simbolično predstavljajo cerkev Sv. treh kraljev, ki dominira v tem prostoru.
Oltar Sv. treh kraljev z božičnim in velikonočnim motivom iz leta 1623Župnija Sv. Benedikt v Slovenskih Goricah
Ime kraja Sv. Benedikt in benediški župnik Nikolaj sta v nekem dokumentu prvikrat izpričana za leto 1329. Kdaj je bila pri Sv. Benediktu pozidana cerkev, ni točno znano. Vsekakor pa domišljijo buri napis »Ecclesia haec dicata est anno 853« nad glavnimi cerkvenimi vrati, kar bi pomenilo, da naj bi bila cerkev posvečena leta 853. Opisana romarska cerkev Sv. treh kraljev je odružnica župnije Sv. Benedikt.

Zahodni glavni portal cerkve Svetih treh kraljevKraji, poimenovani po Sv. treh kraljih
V Sloveniji imamo tri naselja, ki nosijo ime po Sv. treh kraljih: Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah (Občina Benedikt), Sv. Trije Kralji (Občina Radlje ob Dravi) ter Vrh Sv. Treh Kraljev (Občina Logatec). Sv. Trije Kralji so bili leta 1955 preimenovani v Brezovec, prvotno ime je kraj dobil ponovno leta 1993. Vrh Sv. Treh Kraljev je bil leta 1955 preimenovan v Vrh nad Rovtami, kraju pa je bilo prvotno ime povrnjeno leta 1992. Dočim je naselje Sv. Trije Kralji v Slovenskih Goricah ostalo nespremenjeno.

Ne prezrite

Dostop
Do vasi Sv. Trije Kralji in do cerkve je možen dostop z avtomobilom po asfaltirani cesti iz Benedikta ali Trotkove. Iz Benedikta na vrh griča vodi pešpot s 119 stopnicami.

Župnijska cerkev Sv. Benedikta v BenediktuŽupnija
Sv. Benedikt v Slovenskih Goricah, Šolska ulica 1, 2234 Benedikt, tel. 02/703-14-31.

Cerkev Sv. treh kraljev na Vrhu Svetih Treh KraljevNedeljske svete maše in romarski shodi
V župnijski cerkvi Sv. Benedikta ob 7h in 10h. Glavni romarski shod na god Svetih treh kraljev (6. januar) ob 10h. Ostali romarski shodi v cerkvi Svetih treh kraljev: velikonočni ponedeljek (13. april ’09) ob 10h, nedelja Srca Jezusovega (21. junij ’09) ob 10h ter na veliki šmaren (15. avgust) ob 10h.

Priporočamo, berite
Gjerkeš, Matija. 2005. Občina Benedikt. Benedikt: Občina Benedikt.
Toš, Marjan (ur.). 2004. Stopinje življenja: zbornik občine Benedikt. Benedikt: Občina Benedikt.
Zemljič, Igor et al. 1993. Dominik Čolnik, pozabljeni narodnjak Slovenskih goric (1893–1993). Maribor: Kulturni forum.

Jesensko opravilo TrikraljevčanaSpletne strani: http://www.benedikt.si/

Zemljevidi
Pomurje: Goričko, Murska ravan, Slovenske gorice, izletniška karta, 1 : 75.000. Ljubljana: Geodetski zavod Slovenije, 2003.
Atlas Slovenije. 2005. Ljubljana: Mladinska knjiga, 39/A1.

Zorkov vodnjak v ŠtajngroviKulturna in naravna dediščina

• Mežnarija (romarska hiša). Stoji v neposredni bližini cerkve Sv. treh kraljev in ima obliko črke L. V podolžnem gotskem delu stavbe so ohranjeni kvalitetni kamnoseški gotski detajli in portal.
• Spominska plošča Dominiku Čolniku. Tik ob cerkvi Sv. treh kraljev.
• Benediška slatina. Nad vrtino Pavla je zgrajen nadstrešek, kjer si lahko odpočijete in odžejate z mineralno vodo.
• Prazgodovinsko in rimsko gomilno grobišče. V gozdu ob novem naselju stoji informativna tabla z podatki o prazgodovinski naselitvi teh krajev in o rimskih poteh, ki so vodile tod mimo.
• Krmekova kapelica. Kapelica z zvonikom je bila postavljena ob koncu prve tretjine 20. stol. Stoji ob cesti Benedikt – Sveti Trije kralji.
• Fišerjeva kapelica. Neogotska kapelica iz ok. 1900 stoji v centru Benedikta, nasproti šole.
• Studenci ali vodnjaki. V okolici Benedikta je kar 15 obnovljenih vodnjakov.

Avtor: Alenka Veber

Povzeto po mesečniku Ognjišče

Filter by

Objave iz iste kategorije: