Doma Izleti Romarske cerkve Sv. Ana nad Ribnico

Sv. Ana nad Ribnico

Podružnična cerkev sv. Ane

Sv. Ana nad Ribnico

Ribnica ima slavno zgodovino, mnoge imenitne može od skladatelja Jakoba Petelina Gallusa do jezikoslovca Stanislava Škrabca in drugih, ki so se zapisali v narodni spomin. Ribniška dolina, razpeta med gozdovi Male in Velike gore, s polji ob Bistrici in strnjenimi vasmi, kjer so marljivi prebivalci izdelovali suho robo in jo nosili po svetu, privablja številne obiskovalce. Ustavijo se ob njenih naravnih lepotah, si ogledajo grad in seveda cerkev z zvonikoma, ki jima je mojster Plečnik dal tako svojski konici, lahko bi rekli, kroni, da sta postali simbol tega starodavnega središča širše Kranjske. Ribnica se namreč že od leta 1000 omenja kot pražupnija.

Vernost ljudi se lahko sodi tudi po cerkvah. Poleg mogočne župnijske cerkve, ki je bila na mestu stare pozidana leta 1868, bodo obiskovalca pritegnile tudi mnoge druge po bližnjih vaseh. Ena, ki jo imajo Ribničani še posebej v časteh in jo obiskovalec doline najprej zagleda, pa ima prednost: to je cerkev sv. Ane na Mali gori.

Mala gora je gorski greben, ki loči ribniško od dobrepoljske oz. struške doline. Na pobočju te gore se sveti kakor svetilnik daleč naokrog cerkev sv. Ane. Zanimivo je, da ni postavljena na vrh grebena, ampak podenj. Morda zaradi strele, ki je večkrat prizadela to svetišče. Lahko pa tudi zato, kakor trdi raziskovalec Jernej Pečnik, ker stoji na kraju velikega prazgodovinskega gradišča. Morda bodo nekoč najdbe to trditev potrdile. Zagotovo pa stopi cerkvica v zgodovino leta 1576, ko je zapisana v urbarju.

Večkrat zapisano izročilo pa pravi, da je tu stal v času turških vpadov tabor, v bližini (na Stenah sv. Ane, nadm. višina 964 metrov) pa so kurili kres in z njim opozarjali na turške čete, ki so vdirale, pobijale in plenile po deželi. Ribniška dolina je bila zaradi svoje prehodnosti njihova posebna žrtev. O cerkvi zopet piše zgodovinar Valvasor v svoji Slavi. V leta po reformaciji, ko se je božjepotništvo močno razmahnilo, sodi tudi razmah božje poti pri Novi Štifti. Takrat je pridobila veljavo tudi sv. Ana. Sem čez vodi peš pot iz Strug k Novi Štifti. Prebivalci Suhe krajine, ki so romali k Mariji, so se ustavili tudi pri cerkvici, posvečeni Marijini materi. Verjetno sodi v ta čas ljudska pripoved, da je na kamnu v bližini cerkve odtisnjeno stopalo sv. Ane.

Dandanes je cerkev sv. Ane drugačna, kakor je bila v letih, ko jo je opisoval Valvasor. Cerkev je že v preteklem stoletju doživela več sprememb. Strela in ogenj sta jo namreč večkrat poškodovala. Leta 1889 so napravili (rezbar Franc Jontez iz Velikih Lašč) nov oltar in najbrž takrat odpravili stare tri. Zdaj je v cerkvi samo eden.

Ko so leta 1988 obnovili zunanjščino, so utrdili podporno zidovje, naslednja leta pa še notranjščino. Zdaj jo krasijo umetnine sodobnih umetnikov: kipar Stane Jarm je napravil daritveni oltar in prispeval slike križevega pota, slikar Lojze Čemažar je izdelal leta 1990 fresko na slavoloku, kipar Drago Košir pa je izrezljal vrata v cerkev. S temi umetninami je svetišče, ki je bilo v zadnjem stoletju osiromašeno, močno pridobilo. Največje bogastvo cerkve iz preteklosti pa danes hranijo v ribniškem župnišču, ker v tej samoti ne bi bilo varno pred tatovi. To je slika Valentina Metzingerja, ki prikazuje sv. Ano z Jezusom in Marijo.

Danes je sv. Ana nad Ribnico priljubljena izletniška točka. Pa tudi romarji še vedno pridejo sem, saj je tu maša skoraj vsak mesec v letu.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Ribnica
Škrabčev trg 15
1310 Ribnica

Telefon: (01) 836 99 53

Dostop: peš.

Glavni shod: Anina nedelja (okrog 26. julija).

Filter by

Objave iz iste kategorije: