Doma Izleti Romarske cerkve Primskovo pri Kranju

Primskovo pri Kranju

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja

Primskovo pri Kranju

Ob stari cesti iz Kranja proti Preddvoru in naprej na Jezersko stoji cerkev z mogočnim zvonikom in še bolj razgibano baročno streho. Zunanjščina, ki zbudi radovednost še tako ravnodušnemu popotniku, sodi med tiste naše verske in kulturne spomenike, skaterimi se lahko upravičeno ponašamo kjerkoli po svetu. Cerkev je danes stisnjena med domove in gospodarska poslopja, da kar ne more “zadihati” v vsej lepoti, in kdor se pelje tik ob njej, skorajda ne bo opazil imenitne zunanje podobe. Tisti, ki se s šenčurske strani ozre čez polje na Primskovo, pa bo videl njeno izjemno podobo in občudoval gradbenike ter vse, ki so si jo zamislili tako igrivo in privlačno, kakor je znal to le barok.

Primskovo je stara naselbina pri Kranju. Izkopanine so pokazale, da je bilo verjetno na prostoru sedanje cerkve že v prazgodovini pokopališče in kultno središče. Iz rimskih časov so pri cerkvi našli kovance cesarjev iz prvih stoletij po Kristusu. V pisno zgodovino stopi Primskovo s cerkvijo pred letom 1403. Takratna cerkev je bila gotska, kakor lahko vidimo že iz debelih zidov zvonika. V letu 1524, ko je bila tu ustanovljena bratovščina na čast Devici Mariji, se zopet omenja. V tistih časih je celotno področje ob Kokri še sodilo pod prafaro sv. Petra v Preddvoru. Iz let po reformaciji je ohranjen zapis iz vizitacije škofa Scarlichija leta 1631, kjer pravi, da je bila tu cerkev s tremi oltarji. V njej ima sedež bratovščina Matere božje. Tudi Valvasor petdeset let pozneje zapiše podobno. Ko so se v Kranju pri mestnem obzidju naselili kapucini, so dušnopastirsko oskrbo Primskovega, ki je sicer še vedno sodilo pod upravo preddvorskega župnika, prevzeli kranjski duhovniki. V leta po reformaciji sodi tudi temeljita prenova cerkve. Takrat je bila že slavna božja pot.

Današnja podoba cerkve je iz leta 1729, ko so prizidali cerkveno ladjo in temeljito predelali tudi zvonik. Spomin na staro gotsko cerkev je v spodnjem delu zvonika z gotskim obokom. Tu hranijo tudi največjo dragotino tega svetišča, ki izpričuje stoletja dolgo predanost tukajšnjih prebivalcev Mariji; to je star Marijin kip. Mojstrovino nadnaravne velikosti je napravil, tako sodijo izvedenci, kranjski rezbar v letih med 1460 in 1470. Obnova ji, žal, ni vrnila prvotnega leska, saj so pustili ostanke polihromacije. Marijin izraz pa skriva v sebi milino in umirjenost, ki je vabila molivce in romarje k zaupanju in vztrajnosti.

Strop v ladji in prezbiteriju krasijo freske Matije Bradaška iz leta 1896. Nekdanji Layerjev križev pot je nadomestil novejši, delo Iva Pengova, umetnika, ki je tudi sicer veliko delal za to cerkev. Poseben okras svetišču so barvna okna slikarja Staneta Kregarja. Izjemna skrb, ki jo domačini namenjajo vzdrževanju in krašenju cerkve, kaže, kako radi jo imajo in kako ponosni so nanjo.

O nekdanjih časih romanj in uslišanj pripovedujejo tudi starejši domačini. Ko so zidali cerkev, pravijo, je zanjo moral vsakdo nekaj prispevati z denarjem ali delom. Tudi uboga vdova je prišla, da bi oddala duhovniku dar, a ker je bilo le nekaj vinarjev, jih niso hoteli vzeti niti napisati na tablo pred cerkvijo, kjer so bili zapisani vsi dobrotniki. Zato je plačala za seno, s katerim so hranili vole, ki so vozili kamenje za cerkev. Naslednji dan je bilo njeno ime zapisano pred vsemi imenitnimi. Graščak z Brda se je zaradi tega hudoval, vendar niso mogli ugotoviti, kdo je ime napisal. Izbrisali so ga, vendar se je naslednji dan spet pojavilo. Ljudje so si razlagali, da je Bog hotel nagraditi vdovin dar…

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Kranj – Primskovo
Šuceva ulica 8
4000 Kranj

Telefon: (04) 204 22 60

Dostop: z vozili do cerkve.

Glavni shod: veliki šmaren.

Filter by

Objave iz iste kategorije: