Doma Izleti Romarske cerkve Gradišče pri Grižah

Gradišče pri Grižah

Podružnična cerkev Lurške Matere božje

Gradišče pri Grižah

V potrditev resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju, ki jo je slovesno razglasil leta 1854 papež Pij IX., se je štiri leta kasneje Marija prikazala preprostemu 14-letnemu dekletu Bernardki Soubirous. Kar osemnajstkrat med 11. februarjem in 16. julijem 1858 so bile stene Massabiellske votline pri Lurdu v Južni Franciji priča nadnaravnemu dogajanju. Sporočilo prikazovanj je bilo zelo kratko: molitev in pokora. Marijina prošnja, naj postavijo kapelo ob votlini, kjer je začel izvirati studenec z zdravilno močjo, je bila izpolnjena po štirih letih temeljitega preiskovanja o resničnosti prikazovanj. Od takrat se v Lurd zgrinjajo reke romarjev.

Vsi seveda niso mogli tja, so pa želeli izpolniti prošnjo, ki jo je tam izrekla Marija, in hiteli zidati cerkve in kapele, kamor so postavljali kip lurške Marije. Tudi na Slovenskem. Mogočna bazilika v Brestanici, Novi Lurd pri Šentjerneju in Lurd pri Rimskih Toplicah so zgovorna priča želje vernih, da bi si dogodke iz Lurda približali. Še bolj govore o tem številna znamenja, niše po hišah, votline, narejene in naravne, posebno ob potokih. Naši predniki so vse to delali v živi želji čim bolj podoživeti kraj, jer je Bog po Mariji stopil na zemljo.

Lurška prikazovanja irt njegovo sporočilo so močno prevzela tudi župnika Matija Arzenška, da se je le nekaj let potem, ko je zgradil mogočno farno svetišče sv. Pankracija v Grižah pri Žalcu, odločil povabiti svoje farane, naj na bližnjem griču postavijo svetišče lurški Mariji v čast. Pa Ijudje, ki so poznali žrtve iz časov zidanja farne cerkve, niso pokazali veliko navdušenja. Zato se je župnik odločil prepričati jih drugače. Pri slikarju je naročil oljno sliko Griž s farno cerkvijo, na jugovzhodnem vinorodnem Gradišču pa dal naslikati cerkev, kijoje želel postaviti. Sliko je potem postavil v cerkvi na ogled in čakal na odmeve. Ko so domačini prihajali k maši in ogledovali podobo, se jim je cerkev vrh griča tako priljubila, da so se odločili, da to tudi uresničijo. Na zidavo so se začeli pripravljati leta 1888, 3.julija 1894 je škof Mihael Napotnik cerkev posvetil.

Po velikosti je cerkev močno podobna farni. Lep vtis napravi na popotnika zaradi svoje imenitne lege vrh vinogradov. Zunanjščina je sicer asketsko resna in preprosta, zato pa je notranjščina bogato poslikana in prav zato zelo prijetna. Poslikala sta jo leta 1892 slikar Jakob Brollo in njegov sin. V oltarju, ki je preprosto domač in prijazen, je znani motiv z votlino, Brezmadežno in Bernardko ob njenih nogah.

Četudi je savinjski Lurd na Gradišču pri Grižah komaj slabo uro oddaljen od Marijine božjepotne cerkve v Petrovčah, sem radi poromajo posebno okoličani. O zaupanju, ki so ga izkazovali Mariji, pa govori tudi napis ob oltarju: “Dne 9. in 10. decembra 1944 so okupatorjeve čete zasedle vas Loke in okolico v župniji Sv. Jurij ob Taboru, oropale hiše, nas pa zaprle, preteple in po vasi že pobirale vrvi, da bi nas pobesile. V smrtni nevarnosti smo se zaobljubili Lurški Materi božji. Ko se je zdelo, da smo izgubljeni, nam je 11. decembra zjutraj v poslednjem trenutku došla rešitev. V zahvalo smo danes 27. aprila 1946 prišli peš v to svetišče Lurške Device in prinesli to podobo, ki naj na zunaj spričuje našo prisrčno hvaležnost.” Sledi 27 podpisov. To zahvalno romanje se je zdaj pozabilo. Najbrž pa bi imeli mnogi tudi danes, posebno na Savinjskem, razlog, da se zahvalijo Mariji…

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnijski urad Griže
Griže 5
3302 Griže

Telefon: (03) 710 01 30

Dostop: z osebnim avtom po kolovozni poti do cerkve, peš iz Migojnic.

Glavni romarski shodi: nedelja po godu Lurške Matere božje (11. februar), procesija z lučkami na predvečer, četrta nedelja v juniju, procesija z lučkami na predvečer, Marijini pmzniki.

Filter by

Objave iz iste kategorije: