Doma Slovenija Mesta (Sv.) Valburga

(Sv.) Valburga

(Sv.) ValburgaSv. Valburga, opatinja (god 25. februarja), se je rodila v Angliji leta 710, umrla pa leta 779 v Heidenheimu v Nemčiji, kamor je odšla na prošnjo sv. Bonifacija (god 5. junija). Njene relikvije, ki so jih sto let po njeni smrti prepeljali v mesto Eichstätt na Bavarskem, so hodili častit tudi romarji iz naših krajev.

Šentomperga

Grobna kapela rodbine Lazarini in ž. c. sv. Urha v SmlednikuPodružna cerkev Sv. Valburge v Valburgi je v Sloveniji edina cerkev, ki je posvečena tej svetnici. Cerkev stoji ob cesti Vodice–Kranj nasproti dvorca Valburga. Baročna cerkev se prvič omenja že v 14. stoletju. Po njej se je kraj, ki se prvič omenja leta 1324, nekoč imenoval Šentomperga. Do leta 1952 se je kraj imenoval Sv. Valburga, ko je izgubil pridevek Sv. V cerkvi za oltarno sliko s podobo sv. Valburge stoji njen kip. Upodobljena je kot opatinja v črnem habitu, v levi roki drži redovna pravila, na njih pa stoji steklenička z oljem. Dolga stoletja je »olje sv. Valburge« veljalo za čudežno zdravilo. Na kamniti plošči njenega relikviarija v eichstättski cerkvi Sv. Notburge se je nabirala prosojna tekočina, ki so jo romarji nabirali v drobcene steklenice in jih raznašali po Evropi. Sv. Valburgi se priporočajo kmetje za dobro žitno letino, za srečo pri živini in varnost pred steklino. Za svojo zavetnico jo imajo tudi mornarji, saj jih varuje pred vodo in nevihtami.

Kalvarija v Smledniku – ena najstarejših in najlepših pri nas

Kip sv. Valburge v glavnem oltarjuCerkev Sv. Valburge je ena izmed štirih podružnih cerkva župnije Smlednik, ki jo zaokrožujejo še cerkve Sv. Jakoba v Hrašah, Sv. Janeza Krstnika v Zbiljah in Sv. Mihaela v Mošah. Vse štiri cerkve, skupaj z mogočno neoromansko dvoransko župnijsko cerkvijo Sv. Urha, so bile leta 1990 razglašene za kulturne in zgodovinske spomenike. Mednje sodi tudi leta 2001 obnovljena smledniška Kalvarija, ki jo je dal leta 1772 zgraditi baron Franc Smledniški. 14 poslikanih kapelic križevega pota s tremi križi na vrhu stoji na osi, ki povezuje Stari grad in Krvavo znamenje, spomin na deželnoknežje morišče pod cerkvijo v Valburgi. Pot mimo kapelic do razvalin Starega gradu nad Smlednikom in še naprej do cerkve Sv. Tilna nad Repnjami je priljubljena skozi vse leto.

Zelena vrata glavnega mesta

Smledniška KalvarijaValburga je del Občine Medvode, ki je zaradi geografske lege in bližine Ljubljane izhodišče za številne izlete. Med naselji naj omenimo še Hraše s podružno cerkvico Sv. Jakoba, ki stoji osamljena sredi polja na robu gozda severno od naselja. Mimo nje vodi Aljaževa pot od doma do doma, posvečena spominu na enega največjih Slovencev – duhovnika Jakoba Aljaža, rojenega leta 1845 v vasici Zavrh pod Šmarno goro. V spomin na njegov rojstni dan Medvode praznujejo 6. julija svoj občinski praznik. Iz južne strani vasi se lahko povzpnemo do razvalin Starega gradu nad Smlednikom ali pa se sprehodimo po odprti ravnini, ki nam ponuja čudovite poglede na najvišje slovenske vrhove.

Ne prezrite

Dostop
Krvavo znamenjeVas Valburga leži na južnem robu Kranjskega polja, severno od Smlednika, na križišču cest Tacen–Trboje in Vodice–Medvode na nadmorski višini 355 m. Magistralno cesto Ljubljana–Kranj zapustimo v Medvodah v smeri Smlednika.

Župnija
Na Stari gradSmlednik, Smlednik 41, 1216 Smlednik, tel. 01/362-80-80.
Nedeljske svete maše in romarski shodi
V župnijski cerkvi Sv. Urha ob 7h in 9h.

Preberite si
Turistični vodnik občine Medvode. 2008. Medvode: Turistična zveza Medvode.
Bartol, Sandi et al. Medvode, zelena vrata glavnega mesta. 2005. Medvode: Občina Medvode.

Spletne strani: http://www.medvode.si/

Zemljevidi
Smlednik z okolico, 1 : 5.000. Smlednik : Turistično olepševalno društvo, 1996.
Atlas Slovenije. 2005. Ljubljana: Mladinska knjiga, 101/B2.

Kulturna in sakralna stavbna dediščina
Valburga
Podružna cerkev Sv. Jakoba v HrašahDvorec Valburga. Dvorec s parkom stoji na ravnici nad ježo na levem bregu Save, pod Starim gradom, sredi naselja Valburga.
Poznobaročna zidana kapelica zaprtega tipa s trikapno opečno streho, valovitim venčnim zidcem, okrasno geometrijsko poslikavo in lesenim razpelom v notranjosti. Kapelica stoji ob razpotju, sredi vasi Valburga.
Kapelica na polju. Poznobaročna kapelica odprtega tipa, postavljena na mestu nekdanjega deželnoknežjega morišča.

Smlednik
Dvorec ValburgaGrobna kapela rodbine Lazarini. Postavljena v letu 1860, zgrajena v neoromanskem slogu, nad vhodom grb rodbine Lazarini.
Stari grad. Markantne sestavine razrušenega srednjeveškega gradu, prvič omenjenega 1299, so: lega z jarkoma, osrednji stolp, zunanje obzidje in notranje obzidje s palacijem. Leta 2005 so utrdili del obzidij in rekonstruirali grajski vodnjak.
Župnišče. Smlednik 41. Stavba župnišča stoji ob cerkvi Sv. Urha v Smledniku.

Avtor: Alenka Veber

Povzeto po mesečniku Ognjišče

Filter by

Objave iz iste kategorije: