Doma Slovenija Mesta Štanjel

Štanjel

ŠtanjelSv. Danijel (god 21. julija), čigar ime pomeni »moj sodnik je Bog«, je četrti med velikimi preroki stare zaveze. Leta 605 pr. Kr. je prišel v babilonsko sužnost, kjer ga je kralj Nebukadnezar s tremi drugimi judovskimi mladeniči sprejel na svoj dvor. Ker njegovi trije prijatelji niso hoteli častiti zlate podobe, jih je dal kralj vreči v peč. A Bog je poslal angela, ki je mladeniče v peči zaščitil pred ognjem, kar je Nebukadnezarja prisililo k temu, da je priznal in začel slaviti judovskega Boga, mladeniče pa zopet postavil nad babilonsko pokrajino.
Danijel si je s svojo modrostjo pridobil ugled in se povzpel do visokih služb, kar so mu mnogi zavidali. Pod kraljem Darejem je bil vržen v levjo jamo, a ga je angel, ki ga je Bog poslal, rešil pred levjimi žreli. Največkrat je upodobljen, ko sedi v levji jami ali z ovnom s štirimi rogmi poleg sebe.

Kraji, poimenovani po sv. Danijelu

Pogled na Štanjel, mestece s srednjeveškim videzomSv. Danijelu je pri nas posvečenih enajst cerkva, po katerih se imenujeta dva kraja v mariborski škofiji – Sv. Danijel (Občina Dravograd) in Šentanel (Občina Prevalje) ter v koprski škofiji – Štanjel (Občina Komen). Današnji Šentanel se je do leta 1955 imenoval Št. Danijel, nakar je bil do leta 1970 preimenovan v Spodnja Jamnica.

400-letnica zvonika z nenavadno usločeno stožčasto kapo

Vhod v naselje ob graduNekoč močno utrjeni Štanjel, pod vrh griča Turn stisnjeno kraško naselje, sodi med najstarejša in najlepša kraška naselja. Številne obiskovalce privlači s svojo prevladujočo lego na vrhu griča z za Štanjel tako značilno cerkvijo Sv. Danijela. Do cerkve, ki stoji na obzidani ploščadi sredi vasi, nas pot pelje po kamnitem stopnišču in mimo kamnitih baročnih portonov, ki ju zaključuje par obeliskov s kroglama. Cerkev se prvič omenja posredno z vasjo leta 1350. Sedanjo gotsko cerkev, zgrajena je bila v letih 1455–1460, so predelali leta 1609. Tedaj so na novo postavili zvonik, delo mojstra Meliharja Fabiana. O tem Pogled na del štanjelskega gradupriča tudi v ostenje zvonika z nenavadno limonasto kupolo vzidana plošča z letnico postavitve 1609. Dobrih 28 metrov visok zvonik je prizidan k cerkvi na severni strani pročelja, tik zraven bogato profiliranega glavnega portala z značilnim šilastim lokom. Poznobaročni veliki oltar sv. Danijela tabernakeljskega tipa je bil izklesan v 2. četrtini 18. stol. iz belega in rdečega marmorja. Na sprednji strani oltarne mize je ob prizoru Danijel v levnjaku upodobitev štanjelskega gradu, nad oltarjem pa visi baročna slika Danijel v levnjaku.

Štanjel, naselje z izjemno slikovitimi pogledi in znanimi osebnostmi

Nagrobni kamen, vzidan v cerkveno fasadoKraška kamnoseška kultura je v Štanjelu dosegla eno najsugestivnejših realizacij. V starem naselbinskem jedru s prazgodovinsko osnovo tako lahko še vedno opazimo veliko plemenito oblikovanih elementov (zidovi, žlebovi, balkoni, portali, okna), ki pripadajo še pozni gotiki. Med njimi je tudi romanska ali kraška hiša s kamnitimi žlebovi, speljanimi do vaškega vodnjaka, ki sodi med najprivlačnejše stavbe v naselju. Prevladujoč del starega naselja pa predstavlja grad, ki je bil med drugo svetovno vojno precej uničen. Z njegovo obnovo so začeli v drugi polovici 20. stoletja ter leta 1988 v obnovljenem delu odprli galerijo s stalno zbirko priznanega slikarja in grafika Lojzeta Spacala. Tako v Štanjelu kot v bližnjih krajih so se rodili in ustvarjali pomembni ljudje, ki so s svojim delom zapustili pomemben pečat v širšem evropskem prostoru. Med njimi naj omenimo krškega škofa Antona Mahniča (1850–1920) in duhovnika ter pisatelja Jožeta Abrama Trentarja (1875–1938). Obema so v Štanjelu postavili spominska obeležja.

Ne prezrite

Dostop
Spomenik katoliškemu mislecu in krškemu škofu Antonu Mahniču na pročelju zakristijeŠtanjel leži ob regionalni cesti Sežana–Nova Gorica; v Dolnji vasi se od nje odcepi cesta za Komen, ki je od Štanjela oddaljen 8 km. V vasi so možne avtobusne povezave z Novo Gorico, Sežano in Komnom. V spodnjem delu vasi na meji s sosednjo vasjo Kobdiljem je železniška postaja, od koder vozijo vlaki v Novo Gorico in Sežano.

Župnija
Župnija Štanjel je oskrbovana iz Kobjeglave. Kobjeglava 59, 6222 Štanjel, tel. 05/769-02-73.

Preberite si
Zvonik Sv. Danijela z nenavadno limonasto kupolo s »kobdiljske kolone«Fakin, Jasna et al. 2004. Kras med Štanjelom in Devinom. Komen: Občina.
Premrl, Božidar. 2007. Turni, teri, lajblci, preslice. Sežana: Kulturno društvo Vilenica.
Štupar-Šumi, Nataša. 1987. Štanjel in grad Štanjel. Maribor: Obzorja.

Spletne strani: https://www.stanjel.eu/, https://www.visitkras.info/

Zemljevidi
Atlas Slovenije. 2005. Ljubljana: Mladinska knjiga, 155/C2.

Kulturna in sakralna stavbna dediščina
Kamniti žleb na romanski hišiŠtanjel – kulturna krajina. Kulturna krajina zavzema območje ob cesti Sežana – Nova Gorica.
Štanjel – vas. Strnjeno naselje na terasah vrh griča nad dolino Branice pri Kobdilju.
Štanjel. Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne.
Podružnična cerkev Sv. Gregorja Velikega v Kobdilju. Stoji na griču jugovzhodno od vasi Štanjel.
Grad. Renesančni grad, ki je deloma nastal na starejših srednjeveških osnovah. Ohranjen je še poznosrednjeveški stolp s polžastim stopniščem. Del gradu je bil preurejen v galerijo Lojzeta Spacala. Grad utrjuje zahodni rob vasi Štanjel.
Kapelica Srca Jezusovega. Kapelica iz začetka 20. stol. stoji sredi spodnjega vaškega trga.
Več domačij v Štanjelu. Domačije imajo ohranjene kamnite okvirje oken in vrat, kamnite portale itd.
Ferrarijeva štala. Leži severno za hišo Štanjel 6a.
Štanjel. Vrt ob vili Ferrari leži na dominantni legi, ki obsega celotni vzhodni rob z delom pobočja pod naseljem Štanjel.

Avtor: Alenka Veber

Povzeto po mesečniku Ognjišče

Filter by

Objave iz iste kategorije: