Doma Izleti Romarske cerkve Plače

Plače

Kapela Lurške Matere božje

Plače

Marsikje so v spomin na Marijino prikazovanje v Lurdu postavili cerkve in kapelice, ponekod pa zgradili tudi votline, ki posnemajo pravo lurško votlino z Marijinim kipom. Take votline so delali v cerkvah ali pa kar v naravi. Tiste, postavljene po cerkvah, so tu in tam pokvarile njihovo arhitekturno ubranost, a pobožnost ljudi se ne ozira na to. Ponekod so jih zato pozneje podrli. One, ki stoje v naravi, pa še dandanes privabljajo ne le posamezne častilce, ampak organizirane skupine romarjev.

Na Primorskem je posebej znana lurška votlina, ki je postavljena v vasici Plače pod znamenitim Sv. Križem. Že zidovje kraja zgovorno vabi vse radovedneže k sebi. Na položnem gričku, le tri kilometre oddaljenem od Ajdovščine, se dvigajo ruševine gradu Attemsov in ob njih verjetno najmanjše mestece v Sloveniji in Evropi.
Sv. Križ je dobil mestne pravice že pred več kot 450 leti, davnega leta 1532. V sebi skriva veliko lepih, zanimivih in starih stvari, ki vabijo, naj si jih ogledamo. Za verne v tej župniji in tem delu Vipavskega pa je posebne vrednosti votlina v Plačah, prav na koncu vasice. V Plače zavijete s ceste proti Sv. Križu takoj za pokopališčem pod mestom. Prijazni domačini vam bodo radi pokazali svetišče.

Na kraju, ki je danes ograjen, poleti pa v njem rastejo rože in cvetoče grmovje, je iz kamenja pozidan prostor z oltarjem in Marijino votlino, ki v miniaturi prav posrečeno ponazarja lurško. Na levi strani teče studenček in tako pričara pravi Lurd. Ko poleti zacvetijo vse vrtnice, ki krase prostor, je tu zares lepo.

Na kraju, kjer je sedaj votlina, je stalo še pred drugo svetovno vojno preprosto zidano vaško znamenje z revno papirnato Marijino sliko. Med vojno se je zato porodila misel, da bi ob znamenju postavili kapelico v spomin na vojne žrtve. Prevladalo pa je mišljenje, da bi kraj posvetili Lurški Materi božji.

Tako je zadnjo nedeljo v februarju leta 1946 p. Anton Vouk, predstojnik kapucinskega samostana, blagoslovil te-meljni kamen in še isto leto so gradbena dela tudi končali. Največji dobrotniki nove zgradbe so bili sedaj že pokojna gospa Katarina Špelt in njeni sorodniki ter družina Slavka Valiča iz Plač. Marijin kip je bil naročen v Padovi v Italiji. Prišel je v Gorico in od tam v župnišče v Šempetru pri Gorici. V aprilu 1947 ga je iz Šempetra pripeljal na preprostem kmečkem vozu Franc Vidic iz Dobravelj. Za vozom sta vso pot, 25 km dolgo, peš prehodila v pobožnem premišljevanju tedanji svetokriški župnik Andrej Simčič in p. Avrelij Šerik iz svetokriškega kapucinskega samostana. Prevoznih sredstev tedaj ni bilo. 11.maja leta 1947 je kraj blagoslovil in daroval prvo mašo apostolski administrator dr. Mihael Toroš. Popoldne pa so iz farne cerkve v slovesnem sprevodu pripeljali tudi Marijin kip. Pravijo, da je bilo ob tem slavju navzočih kar štiri tisoč vernikov.

Navdušenje za Plače pa po tej slovesnosti ni ponehalo, ampak ljudje še zdaj radi pridejo k Mariji in molijo v zaupanju, da jim bo tako kakor v Lurdu tudi tu podelila tisto, česar jo prosijo. Zato je tu večkrat tudi maša.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Vipavski Križ
Vipavski Križ 30
5270 Ajdovščina

Telefon: 041/611-091

E-pošta: [email protected]

Dostop: z avtom.

Glavni shod: druga nedelja v maju.

Filter by

Objave iz iste kategorije: