Doma Izleti Romarske cerkve Sveti Duh ob Jezeru

Sveti Duh ob Jezeru

Podružnična cerkev Svetega Duha

Sveti Duh ob Jezeru

Bohinj je ena najlepših slovenskih planinskih pokrajin in najbrž ni Slovenca, ki ne bi vedel povedati vsaj nekaj o tem lepem kosu našega sveta. Od tod peljejo tiste poti v naše Julijce, ki so že pred dvesto leti pripeljale prve planince na Triglav. Ob Blejskem je tudi Bohinjsko jezero biser, ki po svetu kaže idilično podobo Slovenije na različnih knjigah in plakatih. Čeprav je ta svet lep, pa je življenje v njem vse prej kot rožnato. Alpsko podnebje, skopa zemlja in odmaknjenost od velikih središč, vse to je vplivalo, da se je tu moral slovenski človek vselej močno truditi za kos vsakdanjega kruha. Bohinjskega človeka zaznamujejo trdnost, vztrajnost, delavnost, zakoreninjenost in… ko obiskovalec vidi njihove cerkve, lahko doda še: vernost.

Vsi obiskovalci poznajo cerkev sv. Janeza ob Jezeru, ker je postala nekakšen simbol in zaščitni znak Bohinja. Le nekaj naprej pa stoji druga, prav tako slikovita in prijazna cerkvica, ki pozdravlja vse, ko gredo k slapu Savice. To je cerkev Svetega Duha ob Jezeru. Njeni začetki niso tako stari, kakor oni pri Sv. Janezu, lahko bi celo rekli, da je med mlajšimi bohinjskimi cerkvami, saj je bila pozidana šele sredi 18. stoletja in ni bilo na tem mestu nikakršne starejše prednice, kakor jo imajo vse druge cerkve po Bohinju.

Z zidavo cerkve Svetega Duha je povezana zgodba, ki sega v čase, ko ni bilo pesticidov in ne drugih strupov, ki bi zaustavili škodljivce, kadar so ti uničevali borni pridelek bohinjskega kmeta. V prvi polovici 18. stoletja, pravi farna kronika v Srednji vasi, kamor spada cerkev Svetega Duha, je več let polje v Bohinju zelo slabo obrodilo. Črv je uničil vse pridelke, še preden so dozoreli. Po nasvetu meniha iz Innichena so kmetje naredili tri zaobljube: ob jezeru bodo sezidali cerkev; vsako leto bodo pobožno obhajali tri srede (kvatrno v postu – prvo po pepelnici, sredo po veliki noči in sredo po binkoštih); vsaka tri leta pa bodo poslali zbrane milodare v mesto Innichen na Tirolskem.

Prvo zaobljubo so spolnili, ko so leta 1743, kakor pove napis nad vhodnimi vrati in na zvoniku, postavili sedanje svetišče. To je mala, a zelo lepa baročna stavba z zaobljeno centralno zidano ladjo in tristranim zaključenim prezbiterijem. Pred cerkvijo je odprta lopa in na južni strani zvonik z baročno streho. Pod zvonikom so naredili zakristijo, na južni strani pa so pozneje prizidali še kaščo – shrambo za žito in druge pridelke, ki so jih prinašali hvaležni bohinjski romarji ob zaobljubljenih sredah in še posebej ob zahvalni nedelji.

Tudi drugo zaobljubo še vedno izpolnjujejo. Na vse tri zaobljubljene srede pridejo iz obeh fara: Srednje vasi in Bistrice kmetje prosit blagoslova pri delu na polju in pri pridelku. Tretjo zaobljubo – darovanje v Innichen – pa so nehali izpolnjevati šele tik pred koncem prve svetovne vojske (še leta 1917 so poslali v Innichen 392 kron), ko je razpadla stara država Avstroogrska. Zato pa tudi dandanes skrbno pazijo na svojo cerkev in prispevajo za njeno urejenost in dobro vzdrževanje, kar bo opazil vsak, ko jo bo obiskal. Svetišče ima tri lepe baročno navdahnjene oltarje: v glavnem je upodobljena Sveta Trojica, ob njej sta na vsaki strani sv. Helena in sv. Neža, nad njimi pa Brezmadežna v družbi dveh škofov. Stranska oltarja sta posvečena sv. Frančišku Ksaveriju in sv. Janezu Nepomuku. Pred približno dvema desetletjema ju je osiromašila tatinska roka in odnesla kipe, ki so ju krasili, zdaj sta le še sliki, delo slikarja Koželja iz leta 1885. Istega leta je mojster Koželj upodobil tudi sv. Krištofa. Ta na severni strani prezbiterija pozdravlja popotnike, ko gredo po cesti mimo cerkve. Prav veselje ga je pogledati in z njim cerkev. Mimo takih prepostih in prijaznih svetišč, kakor je Sveti Duh ob Jezeru, pač ne moremo iti ravnodušni!

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Srednja vas v Bohinju
Srednja vas v Bohinju 33
4267 Srednja vas v Bohinju

Telefon: (04) 572 37 23

Dostop: z vozili do cerkve.

Glavni shodi: binkošti, tri “zaobljubljene srede.

Filter by

Objave iz iste kategorije: