Doma Novice Predstavitve Prepoznavnost Haloz in spletna anketa

Prepoznavnost Haloz in spletna anketa

HalozeAnketa o potencialnih obiskovalcih Haloz

Turizem sodi med največje svetovne gospodarske dejavnost zadnjega desetletja. Pomemben je tudi kot priložnost za hitrejši regionalni razvoj. Razvijajo ga območja, ki so bila še pred nekaj leti turistično nezanimiva in nerazvita – eno takšnih območij so tudi Haloze, ki sodijo v svet močno razgibanih, nizkih terciarnih goric. Kljub ugodnim klimatskim razmeram in razgibanosti območja, ki danes privabljajo turiste na podeželje, sodijo Haloze med še neodkrite kotičke naše dežele.

Območje Haloz lahko ponudi turistu veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, po čemer povprašuje več kot tretjina svetovnih turistov. Med razlogi, da ne prihaja na to vabljivo, zeleno območje več turistov, je majhnost Haloz, kar otežuje njihovo uspešno trženje ne le na svetovnem, temveč tudi na evropskem in morda celo na slovenskem trgu.

Haloze so območje, kjer bi se lahko razvijali številni produkti privlačni za turiste. S svojimi storitvami se uvrščajo v turistično ponudbo podeželja. Zanje je primeren t. i. mehki turizem, saj ponuja obilo možnosti za individualnost in neposreden stik z naravo. Za turizem v prihodnje predstavljajo pomemben turistični potencial saj so oddaljene od mestnega vrveža. Gre za drug svet, ki ga zaznamujejo vinogradi, kolesarske poti, vinsko – turistične ceste, vinotoči, planinske poti. Z ustreznimi vlaganji v znanje, razvoj in promocijo bi lahko v prihodnjih letih območje resnično postalo poznana turistična destinacija, ki bi domačinom omogočala pomemben vir dohodkov in možnost za nadaljnji razvoj. Predpogoj za kakršnokoli turistično dejavnost območja pa bo ostala ekološka naravnanost, ki je novi turistični produkti na tem območju ne smejo ogrožati. Zagotovo gre za območje, ki ima velik turistični potencial, a hkrati tudi za območje, ki ima težavo v tem, da je dokaj neprepoznavno in nevajeno turistov.

Prepoznavnost Haloz in tega dela Severno-vzhodne Slovenije iz dneva v dan raste, kljub temu je potrebno še marsikaj postoriti. Odločila sem se, da kot zaključek diplomskega dela naredim še kratko anketo o prepoznavnosti Haloz in storitev, ki jih na tem področju ponujajo. Tudi vas prosim, da si vzamete trenutek in izpolnite to kratko anketo.

Anketa o potencialnih obiskovalcih Haloz
Link: haloze.slovenia-eu.info

Tanja Leskovar

Haloze na portalu kam.si
Poleg Ptujske Gore, velike božje poti na robu haloškega gričevja, je po hribih in dolinah v Halozah še veliko drugih cerkva in kapelic, ki jih je vredno obiskati. Na zadnjem najvišjem vrhu haloškega sveta, stojita dve cerkvici: sv. Avguština in sv. Marije Magdalene

Objave iz iste kategorije: