Doma Izleti Romarske cerkve Marija na Pečah pri Boljuncu

Marija na Pečah pri Boljuncu

Podružnična cerkev Matere božje

Marija na Pečah pri Boljuncu

Slovenci na Tržaškem imajo več pomembnih krajev, kamor so romali že njihovi predniki in so zaznamovani s pobožno molitvijo. Enega izmed njih pa je vredno obiskati predvsem zato, ker ga v domovini ne poznamo, čeprav je med najstarejšimi. V soteski, ki za Boljuncem pri Dolini sega v slovenski Kras, se skriva cerkev Matere božje na Pečah. Soteski pravijo Glinščica, domačini pa Klinšca. Izoblikoval jo je potok z istim imenom. Kdor prvič obišče to sotesko, se mu bo zdelo, da sploh ni na Primorskem, ampak nekje visoko v Alpah, med strmimi skalami, peščenimi plazovi in pečinami. Divji svet, le nekaj sto metrov oddaljen od rodovitne ravnice pri morju, je nekaj nenavadnega. Kljub divjini zasledimo človekove sledi v teh krajih že v kameni in bronasti dobi. Takrat so ljudje našli zavetje v kraških votlinah, ki se odpirajo sem in tja v pečinah. V srednjem veku pa je ta kraj verne vabil k spokornim opravilom. Tudi prvi dokument, ki omenja cerkev na Pečah, je povezan s spokornostjo. Leta 1367 je v pravilih Bratovščine Presvetega zakramenta omenjeno, da morajo tisti člani, ki so se pregrešili z bogokletjem, opraviti pokoro tako, da gredo bosi k cerkvi Device Marije na Pečah. Tisti, ki zdaj prehodi to pot iz Boljunca oz. Gornjega konca (severni del vasi) ob potoku Klinšca do cerkve, bo občudoval spokorniškega duha članov bratovščine, saj je pot po prodnatih tleh in strminah še v čevljih naporna, kaj šele, ko je treba iti bos! Ta pot nas ne popelje le v spokorniške čase 14. stoletja, ampak še dlje. Sprehodimo se namreč ob dokaj dobro ohranjenem rimskem vodovodu, ki so ga speljali Rimljani tja do svoje Tergeste. Danes skromna Klinšca je oskrbovala z vodo tedanjo rimsko naselbino, v srednjem veku pa je bilo ob njej več mlinov. Enega med temi naj bi imeli v lasti benediktinci. Ti so tudi pozidali cerkev na Pečah, pravi izročilo. Legenda pa pripoveduje, da naj bi jo naročil pozidati sam cesar Karel Veliki. On bo ob sodnem dnevu v eni od votlin, ki se kažejo nad Klinšco, sedel na kamniti prestol.

Zidavo sedanjega svetišča potrjuje letnica 1647, ki je vklesana na kamnitem vhodu v cerkev. Takrat je bila cerkev obnovljena in morda tudi povečana. Strokovnjaki pa menijo, da sega v osnovi še v 13., lahko pa celo v 9. stoletje. Med znamenji starosti je severno štirioglato ozko kamnito okence v kvadratno zaključenem prezbiteriju, ki namiguje na romansko gradnjo. Sedanjo cerkveno ladjo in pokrito lopo pred njo so pozidali v baročni dobi, ko so jo verjetno tudi lepo opremili. Žal, je bila cerkev v času prve svetovne vojne poškodovana in ima danes zelo skromno opremo. V njej je le kamnit oltarni podstavek in na steni slika Matere božje, delo tržaškega slikarja A. Bastianutta. Slika je sicer lepa, a ni tista, h kateri prihajajo romarji in domačini molit. Sem prihajajo zaradi druge slike. To je mala podoba Marije Pomagaj, ki visi v baročnem okviru na desni strani slavoločne stene. Napravili so jo leta 1913. Originalna in veliko starejša je izginila. Podobo Marije Pomagaj, ki povsem spominja na brezjansko, čez zimo hranijo v župnijski cerkvi v Boljuncu. Nekoč so jo na velikonočni ponedeljek v slovesni procesiji ponesli k cerkvi na Pečah. Danes take procesije ni, a vendar je v poletnih mesecih Marijina podoba zopet na pravem mestu v cerkvi. Pred njo so tudi danes pobožnosti, največja na veliki šmaren, zadnja pa na rožnovensko nedeljo, ko sliko spet odnesejo nazaj v Boljunec. Domačini se še zdaj spominjajo velikih romanj k Mariji na Peče. Menda so bili štanti s pestro ponudbo že v dolini in vse tja do cerkve v strmini. Prodajali so celo sladoled…

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnijski urad Boljunec
Bagnoli della Rosandra 35
34018 Dolina/San Dorligo della Valte

Telefon: 0039/40-228-126

Dostop: z avtom do Gornjega konca v Boljuncu, nato peš.

Glavni shodi: najdenje sv. križa (3. maj), predvečer velikega šmarna, rožnovenska nedelja.

Objave iz iste kategorije: