Doma Izleti Romarske cerkve Leše nad Prevaljami

Leše nad Prevaljami

Podružnični cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka

Leše nad Prevaljami

Tisti, ki poznajo kulturne in verske zaklade naše Koroške, vedo za dve lepotici, ki ju skorajda ne smemo izpustiti pri našem obiskovanju slovenskih božjih poti. Leše nad Prevaljami so nekdanje rudarsko naselje, nastalo v 19. stoletju, potem ko so pri tamkajšnjih samotnih kmetijah odkrili premog in ga začeli izkoriščati za prevaljske fužine.

Na sedlu nad Lešami pod vrhom 886 metrov visokega Volinjeka stojita dve cerkvi, ki ju strokovnjaki postavljajo med izbrane spomenike slovenskega cerkvenega stavbarstva. To sta cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka na Volinjeku, kakor zapiše še pred vojno Leksikon Dravske banovine. Njuna lega in izbrana gradnja dandanes privabljata fotografe, ki hočejo ovekovečiti našo deželo v njeni najlepši podobi.

Spodnja cerkev, obnovljena pred nekaj leti, stoji na najbolj ravnem delu sedla in se le z zadnjim delom ladje vpenja v pobočje hriba. Posvečena je sv. Ani, priprošnjici in zavetnici mater. Zvonik z ostro konico, gotski oporniki in šilasta okna s krogovičjem ter obdelana kamnita portala izdajajo njen nastanek, tako pravijo strokovnjaki, v prvi polovici 15.stoletja. Tudi njena notranjščina je gotsko navdahnjena. Ladjo pokriva raven lesen strop, okrašen z ornamenti, na sredi ima Marijin monogram in letnico nastanka 1689. Slavoločno steno ob pogledu iz ladje krase na steno naslikani gotski oltarni nastavki, ki so še vedno tako živi, da pred nas kar stopajo zavetniki in zavetnice takratnih romarjev, h katerim so se zatekali v svojih stiskah. Njun avtor se je podpisal z začetnicama E. P. in letnico 1577. Skoraj vso severno stensko ladjo pokriva freska pohoda in poklona Treh modrih. Tudi prezbiterij krasi poslikava, ki pa je kasnejšega nastanka. Glavni oltar sodi v skupino zlatih oltarjev, značilnih za 17. stoletje. V tronu je kip sv. Ane Samotretje (mati Ana s hčerko Marijo in vnukom Jezusom). Kot pove napis na zadnji strani oltarja, je nastal leta 1644. V prezbiteriju sta danes tudi oba stranska oltarčka, ki sta nekoč zakrivala ona na slavoločni steni. Tudi ta dva sta nastala v 17. stoletju. Ta cerkev služi svojemu namenu le še ob sv. Ani, ko se na nedeljo po njenem godu zberejo v njej domačini in romarji.

Druga, zgornja cerkev, je posvečena sv. Volbenku. V njej imajo redno bogoslužje. Postavljena je že v strmi breg tako, da je njen zahodni del vkopan, spodnji del pa so morali gradbeniki podzidati s kripto. Že na zunaj je privlačna zaradi lepih oken s krogovičji. Močni oporniki ji dajejo trden videz, marsikdo pa pogreša zvonik. Stal je tam, kjer je zdaj zakristija, a je bil leta 1885 zaradi strele odstranjen. Strokovnjaki pa domnevajo, da je morda prvotni zvonik te cerkve bil t.i. korni zvonik, tik nad prezbiterijem, kakor pri mnogih koroških cerkvah. Zaenkrat pa je to le domneva. Volbenkova cerkev je doživela veliko več predelav v notranjščini kakor Anina. Ladja ima po streli leta 1885, ko je zgorel lesen strop, plitev svod in pa skromno novogotsko oltarno opremo. Bolj privlačen je prezbiterij, ki ga krasi lep baročni oltar, posrečeno vpet pod starodavne gotske oboke. Latinski napis za njim pove, da ga je dal skupaj s stranskim sv. Izidorja, ki ga ni več, postaviti z darovi faranov župnik Gašper Pilat leta 1680. Ob obisku te cerkve se bo vsak podal še v kripto, ki jo danes krasi baročni oltar, dar prevaljskega župnika Valentina Cadellija (1. polovica 18. stoletja). Ljudska domišljija je v ta prostor postavila grobove nekih menihov, ki naj bi živeli v bližnjem samostanu. To sicer ne drži, prav gotovo pa je služila ob velikih navalih romarjev, ki so nekoč prihajali sem.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Prevalje
Na Fari 44
2391 Prevalje

Telefon: (02) 823 13 65

Dostop: z avtom do cerkve.

Glavni shod: nedelja po godu sv. Ane.

Filter by

Objave iz iste kategorije: