Doma Izleti Romarske cerkve Sv. Peter na Kronski gori

Sv. Peter na Kronski gori

Župnijska cerkev sv. Petra

Sv. Peter na Kronski gori

Mislinjska dolina je ena sama velika zakladnica naravnih lepot in zgodovinskih biserov, ki se jih ne moremo nikoli dovolj nagledati. Zelena pobočja Pohorja z nepreglednimi gozdovi, travniki, razloženimi hribovskimi vasmi in samotnimi kmetijami so polna skrivnosti, ki nas vabijo na izlet. Ta pravljični naravni svet dopolnjujejo slikoviti kraji; najlepše pa so tukaj cerkve. Pravi rubin sredi smaragdnozelenega sveta na zadnjem pohorskem pomolu nad Mislinjo je cerkev sv. Petra na Kronski gori.

Že od daleč jo uzremo, vso zamozavestno, z dvema zvonikoma, ki štrlita proti nebu in se ponosno razgledujeta na starodavni Št. Janž ter Otiški vrh pod seboj. Cesta, ki se pri Št. Janžu odcepi k sv. Petru, nas pripelje prav do cerkve. Na 856 metrov nadmorske višine je enkratna razgledna točka. Prav gotovo je tudi ta razgled vplival na graditelje, da so se odločili postaviti cerkev na tem kraju.

Zgodba pravi, da se je gospodar Korovnikove domačije, ki leži v bližini današnje cerkve, vračal z dela na polju proti domu. Že od daleč je zagledal dim; bolj ko se je približeval domu, teže muje bilo pri srcu: hišaje gorela! V veliki stiski seje zatekel z gorečo prošnjo k sv. Petru po pomoč. Bil je uslišan: požarje čudežno prenehal. V zahvalo je Korovnik pozidal cerkev, gora paje dobila po njem ime Kronska gora.

Druga ljudska zgodba pa pripoveduje malo drugače. Na Kronski gori so bili v davnini pašniki, kjer so se pasle ovce. Pastirji so opazili, da so se vedno zbirale na vrhu. Čeprav so jih razganjali, so jih vedno znova našli na istem mestu. To so si začeli razlagati kot znamenje, da naj na tem kraju pozidajo cerkev. Cerkveni predstojniki pa niso bili temu nič kaj naklonjeni. Prišla je posebna komisija iz Ljubljane in odločila: “Tu cerkve nikoli ne bo!” Ko so se zvečer vračali na konjih nazaj, pri Taumbirtu v Št. Janžu konji niso hoteli naprej. Ustavili so se in obrnili nazaj proti Kronski gori. To je bilo tudi za nasprotnike zidave znamenje, da morajo na vrhu postaviti cerkev.

Pisni dokumenti pripovedujejo, da so cerkev zidali na pobudo župnika Schrokingerja iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, tistega, ki je ovekovečil tudi Marijino božjepotno cerkev na Homcu. Delati so začeli leta 1739, končali pa leta 1750. Nastajala je v času, ko je barok najbolj cvetel, in to se pozna na vsej stavbi. Vsa razčlenjena, pisana, polna polstebrov, odprtin, z dvema zvonikoma je najlepša priča tistih veselih baročnih dni… Arhitekt, pravijo, da ni znan. Po sodbi poznavalcev pa ni mogel biti nihče drug kakor Mariborčan Janez Fuchs, avtor Alojzijeve cerkve, razkošnega stopnišča v mariborskem gradu… Današnji korenasti strehi vrh zvonika, ki edini motita baročno skladnost stavbe, sta po požaru 1873 zamenjali čebuli, ki so ju graditelji postavili v 18. stoletju.

Razgibana zunanjščina sama po sebi obljublja tudi bogato notranjščino. Ko vstopamo v cerkev, nas presenetijo njene izredne mere: to je prava katedrala. V višino sega tako daleč, da so graditelji lahko postavili kar dva kora, drugega nad drugega. Oltarna oprema je v primeri z izbrano arhitekturo preprostejša. Glavni oltar je sicer velik in se prilagaja stavbi, a rezbarsko okoren in je po sodbi umetnostnih zgodovinarjev nastal konec 18. stoletja pod rokami nekoga, ki ni bil velik mojster. Lepši in vabljivejši so stranski oltarji, ki se pohvalijo s slikami J. A. Straussa in čipkastimi oltarnimi nastavki, skladnimi z lepoto arhitekture.

Sv. Peter kar sam po sebi govori, da je bil zamišljen za romarsko cerkev, saj mala župnija, ki jo obsega, še zdaleč ne napolni prostorne cerkve. Burni časi so božjo pot potisnili v pozabo, pa ne popolnoma.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Sv. Peter na Kronski gori
Otiški Vrh 95
2373 Šentjanž pri Dravogradu

V upravi iz Št. Janža:

Župnija Št. Janž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu 106
2373 Šentjanž pri Dravogradu

Telefon: (02) 878 67 60

Dostop: z avtom do cerkve (odcep pri Št. Janžu).

Glavni shod: sveta Peter in Pavel (29. junija).

Filter by

Objave iz iste kategorije: