Doma Izleti Jezera Ledavsko jezero

Ledavsko jezero

Med zelo posebna jezera v Sloveniji spada tudi Ledavsko jezero. V Kraščih v občini Cankova na Goričkem. Največja posebnost tega jezera je v tem, da je po več kot 40. letih od nastanka še vedno takšno kot je bilo ob nastanku, to je brez urejene okolice in naprav za rekreacijo in turizem.

Ledavsko jezero je tako kot številna druga jezera v Sloveniji vodni zadrževalnik, s katerim so sredi 70. let prejšnjega stoletja zaščitili kraje do Murske Sobote in naprej pred pogostim poplavljanjem reke Ledave. Pri tem je zelo neobičajno to, da je občinska politika temu jezeru pravzaprav nasprotovala in še vedno nasprotuje, in sicer zato, ker je jezero razdelilo vas Krašči na dva ločena dela. Občutek imajo, da jih je politika izigrala z obljubami o razvoju turizma, ribištva in drugih obvodnih dejavnostih. Kot rečeno, od tega ni nastalo nič, razen ribištva. Kandidirali so tudi za evropska sredstva, a so bili dvakrat neuspešni. Menda jih pri tem ovira tudi Krajinski park Goričko s svojo radikalno okoljevarstveno politiko.

ledavsko jezero 1 Ledavsko jezero
By Feri, Lastno delo, https://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero#/media/File:Ledavsko_jezero.jpg

Po drugi strani pa je res, da jezero postaja pomembno z naravovarstvenega vidika in dobilo je celo status vrednote državnega pomena. Na območju jezera se zadržujejo tako redke ptice, kot sta ribji orel in občasno celo orel belorepec. Sicer pa na območju jezera stalno živi okoli 50 vrst ptic. Zato je verjetno kar na mestu ideja, da bi v zgornjem zaraščenem delu jezera ohranjali obstoječe biotope in zgradili infrastrukturo za razvoj mehkega naravoslovnega turizma, kot so npr. opazovalnice.

Glede na to, da je jezero objekt državnega pomena bi bilo nujno in prav, da država poskrbi za njegovo ureditev – tako menijo tudi v sosednji občini Rogaševci. Po njihovem mnenju bi morala država najprej očistiti mulj, ki se ga je v jezeru nabralo veliko. Jezero bi moralo znova postati zbiralnik in ne mlaka velika le še okoli 70 hektarov. Ob nastanku je bilo dvakrat večje! Takšno kot je jezero sedaj, je zato bolj jabolko spora med občinama Rogaševci in Cankova, namesto da bi bilo osnova skupnega razvoja.

Filter by

Objave iz iste kategorije: