Doma Izleti Romarske cerkve Krka na Dolenjskem

Krka na Dolenjskem

Župnijska cerkev svetih Kozme in Damijana

Krka na Dolenjskem

V srcu starega Rima, nasproti palatinskega griča, blizu rimskega Foruma stoji z mozaiki okrašena stara cerkev svetih Kozme in Damijana. Postavil jo je papež Feliks III. na ostankih dveh rimskih templjev v začetku 6. stoletja. Romar, ki hoče spoznati stare rimske cerkve, je ne sme zgrešiti. Življenje teh dveh mož je zavito v nešteto legend, saj sta živela v času cesarja Dioklecijana in v maloazijski Egeji pretrpela hudo mučeništvo. Nadeli so jima verige, ju zaprli v ječo, potem pa vrgli v morje; ju postavili na grmado, pribili na križ, kamnali in ju streljali s puščicami. Na koncu pa so ju obglavili skupaj z njunimi tremi brati. Ker naj bi bila po izročilu zdravnika, ki sta pri delu zaupala predvsem tudi v božjo pomoč, veljata za zavetnika zdravnikov in lekarnarjev.

V krajih belih menihov, prav blizu Jurčičeve Muljave in njegovih junakov Jurija Kozjaka, desetega brata in drugih, tam, kjer na svetlo priteče tista reka, ki je Sloveniji podarila eno najlepših dolin, Krka, leži kraj z istim imenom. Bližina vodnega izvira, izredno lep naravni svet, ki govori brez besed o Stvarniku, je verjetno spodbudil prve častilce svetih Kozme in Damijana, da so jima posvetili svetišče tod. Malo je krajev in pokrajin, ki so še ohranili enkratno podobo sožitja naselja in narave, kot je prav Krka. Kraj obvladujeta mogočen zvonik z baročno kapo in prostorna cerkev, obdana s pokopališčem, okrog pa so zbrane hiše, ki kakor da iščejo zavetja pri cerkvi.

Dolina Krke je bila naseljena že v prazgodovini. Ko so te kraje osvojili Rimljani, so ob Krki speljali cesto, ki je vezala Oglej s Siskom. Zelo verjetna je trditev, da je na mestu današnje krške cerkve stalo pogansko svetišče, ki je bilo pozneje spremenjeno v krščansko cerkev in posvečeno svetima Kozmi in Damijanu. Ob ustanovitvi stiškega samostana leta 1135 se na Krki že omenja duhovnik. Krški graščaki so darovali tej cerkvi obsežno zemljišče na vzpetini okrog cerkve. Leta 1395 je Krka pripadla stiškim menihom, ki so skoraj 400 let tu opravljali dušno pastirstvo. Najbrž je prav njihova zasluga za velik sloves, ki ga je doživela Krka. Kdaj se je začela božja pot, ni znano. V 18. stoletju je bila že najbolj sloveča božja pot na Kranjskem. Prihajali so romarji z vse Kranjske, Istre, Goriške, Štajerske in Koroške. Za tolike množice je postala prvotna cerkev premajhna. Leta 1707 so jo temeljito predelali. Tam, kjer je do tedaj stal veliki oltar, so naredili vhod z lepo fasado, na zahodni strani pa prizidali prostoren prezbiterij. Dvignili so cerkveno ladjo in preuredili šest stranskih kapel. Kot priča napis nad vrati, je sedanjo cerkev posvetil goriški nadškof Karel Mihael Attems leta 1757. To, kar občudujemo danes kot eno najlepših baročnih stavb iz sredine 18. stoletja na Dolenjskem, je sad velikih romanj, ki so se v 18. stoletju zgrinjala sem. Tudi čudovit baročni oltar je iz teh časov.

Od nekdaj sta bila na Krki dva romarska shoda: na veliko noč in binkošti. Zapis stiškega kronista iz leta 1717 pravi, da romarji prinašajo zaobljubljene slike in podobe ter jih obešajo po cerkvi. Stroški za vzdrževanje cerkve pa se lahko krijejo iz darov romarjev. Razsvetljenstvo in jožefinske reforme so zmanjšale romanja na Krko. Po prizadevanju dveh župnikov, Franca Pevca in Andreja Pečarja, pa so se sredi 19. stoletja spet močno poživila. Na Kozmijanovo nedeljo, kakor pravijo nedelji po godu svetih zavetnikov, se je spet zbiralo veliko romarjev.

O Krki je že nekoč veljalo, da romar, ki se zateče k svetima Kozmi in Damijanu, od tod ne bo odšel razočaran. Obstaja posebna knjiga čudežev in uslišanj, ki so se tu zgodili. V letih 1710 do 1784 je bilo zapisanih kar 745 takih primerov. Tudi danes nekateri zelo zaupajo v priprošnjo svetih zdravnikov Kozme in Damijana.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Krka
Krka 45
1301 Krka

Telefon: (01) 780 60 32

Dostop: z vozili.

Glavni romarski shod: nedelja po godu svetih Kozme in Damijana (26. september).

Filter by

Objave iz iste kategorije: