Doma Izleti Izleti Tentera – presenečenje v deželi suhe robe

Tentera – presenečenje v deželi suhe robe

JamaPri Žlebiču vstopamo v ribniško dolino, deželo suhe robe. Na to nas opozarja veliko rešeto ob cesti. Rešetasta pa je tudi dolina sama, saj se vode, ki pritekajo na ravnino, na več območjih izgubljajo v kraško podzemlje. Eden najbolj slikovitih ponorov je v bližini Žlebiča – jama z nenavadnim imenom Tentera. Kljub temu da je vhod zelo velik, jame ni prav preprosto najti. Lahko se nam celo zgodi, da zaman tavamo po kraškem gozdu in moramo za pot povprašati domačine. Na voljo je tudi druga možnost, da zapustimo neoznačene steze in kolovoze ter se iz gozda napotimo na travnike, kjer poiščemo strugo Tržiščice, nato pa sledimo vodi do ponorne jame.

PotokMimo Ortneka teče ob cesti potok Zastave, ki se mu pri Žlebiču pridruži Laščica, združeni potok pa je Tržiščica. Na severnem robu doline se približa apnenčastemu pobočju Male gore – in začne se kraški del toka, ko vode kaj hitro izginejo v preluknjano drobovje Male gore in se verjetno stekajo v Krko. Glavna struga konča svoj dnevni tok pod veličastnim jamskim vhodom. Na tem območju Slovenije nekako ne pričakujemo kraških pojavov večjih razsežnosti, zato nas vhod v ponorno jamo še toliko bolj preseneti. Druga zanimivost je, da je strop nad jamo dokaj tanek, kar daje misliti, da je soteska pred jamo verjetno ostanek nekdanjega rova. Plast apnenca nad nepropustnimi kamninami je razmeroma tanka, zato so se razvili pojavi, značilni za plitvi kras.
PotokNaše občudovanje Tentere se pred vhodom v jamo konča. Razvejeni rovi so sicer raziskani v skupni dolžini nad 1300 metrov, vendar je obisk Tentere že zahtevnejši jamarski obisk, za katerega potrebujemo posebno opremo in poznanje veščin jamskega raziskovanja. A že najti ponor je doživetje, ko najprej težko verjameš, da je v kraško razgibanem gozdu sploh lahko skrit tako velik kraški pojav, ko pa ga odkriješ, te preseneti s svojo mogočnostjo.
MahObisk Tentere lahko povežemo z obiskom lipe ob frančiškanskem samostanu v Novi Štifti, ogledom Ribnice ali pa v lepem popoldnevu poromamo samo k jami in posedimo ob vodi, ki izginja v podzemlje.
Za izpolnitev cilja potrebuješ željo. Porabniška industrija, podprta s psihologijo, se poigrava z našimi željami in usmerja naše misli ter dejanja proti praznim ciljem nakupovanja. Želja po bližnjem, po doživetju stvarstva in Stvarnika, se umika bolj bleščavim podobam, ki jim dajemo prednost, za drugo pa seveda zmanjkuje časa. Zato nas pogosto streznijo šele trpljenje, bolečina, tragični dogodki. Takrat se varljive podobe razblinijo, ostane žeja po Bogu, živem Bogu, takrat drugače postavljamo prednostni red.
Vsako hrepenjenje, ki nas bo iztrgalo iz tega kroga in privedlo v Njegovo bližino, je ustvarjalno, ker obnavlja pretrgane vezi. Vabilo za obisk Tentere je le ena drobna možnost, da se upremo porabniški vsakdanjosti, morda le namig, v kateri smeri iskati želje!

GobeDostop:
S ceste Ljubljana–Kočevje do Žlebiča, mimo odcepa za Sodražico naprej proti Ribnici. Takoj, ko prečkamo most, zavijemo levo na kolovoz, prečkamo železniško progo in poiščemo primeren prostor za vozilo. Nadaljujemo po kolovozu in se držimo levih odcepov. Ob gozdnem robu nadaljujemo do struge Tržiščice, nato ob njej po zgornjem robu do ponorne jame. Orientacijsko težavno.

 

Objave iz iste kategorije: