Doma Izleti Zanimivosti Rimska nekropola

Rimska nekropola

Del Enijeve grobniceV rimski dobi so imeli v dolini posestva mestni veljaki in upravniki iz Celeie, ki so si v Šempetru postavili grobnice.
Grobišče je ležalo vzdolž severne strani ceste Emona – Atrans – Celeia, na južni strani pa je takrat tekla reka Savinja. Dolgo je bilo več kot kilometer, a zaradi strnjenih stanovanjskih poslopij še ni v celoti raziskano. Rimskodobno naselje (vicus) je najverjetneje ležalo tik ob glavni cesti, vendar vemo o njem zelo malo. Del grobišča je v tretjem stoletju spodkopala reka Savinja v poplavi, ki je prizadela vso dolino, vključno s Celovio.  Spomeniki, ki so stali najbližje strugi, so popadali vanjo in se ohranili, ker jih je prekril rečni pesek, ostali spomeniki pa so sčasoma končali kot gradbeni material.

Alkesta Do odkritja nekropole je prišlo povsem naključno leta 1952.  Pri zemeljskih delih v sadovnjaku so namreč naleteli na kip sedeče ženske. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je skupaj s sodelavci Pokrajinskega muzeja Celje in Univerze v Ljubljani prevzela izkopavanja, ki so trajala do leta 1956, ter se nadaljevala leta 1964. Poleg temeljev grobnic in grobnih parcel, zidanih iz oblic in apnenca, so ležali grobovi obloženi s kamenjem in enostavni, v zemljo vkopani grobovi. Na dveh mestih je bila poleg grobov ohranjena tudi grmada (ustrina), kjer so bili pokojniki upepeljeni. Največ grobnih pridatkov se je ohranilo v preprostih grobovih (hrani jih Pokrajinski muzej Celje).

Del 8 m visoke grobnice družine Spektacijev Južno od grobišča je bila odkrita še rimska cesta, ki je tekla vzdolž celotne nekropole.  Makadamsko cestišče je bilo slabo ohranjeno, skupaj z obcestnima jarkoma je bila cesta široka devet metrov.

Že med izkopavanji so preučevali možnosti rekonstrukcije grobnic, nekaj let po izkopavanjih pa so bili načrti tudi izdelani in leta 1960 se je tako odprl arheološki park s štirimi v celoti obnovljenimi grobnicami, med katerimi je najlepša 5,60 m visoka Enijeva grobnica (2. stoletje našega štetja) in številnimi manjšimi nagrobniki. Na vzhodnem delu naselja (za cerkvijo, proti Celju) je bila obnovljena rimska cesta, ob kateri se vrstijo obnovljeni tlorisi grobnic in manjših grobov.


Objave iz iste kategorije: