Doma Novice Aktualne novice Kulturnozgodovinski turistični vodnik: Popotnik po Rožu

Kulturnozgodovinski turistični vodnik: Popotnik po Rožu

Kot sledi iz naslova gre za Rož na avstrijskem Koroškem, ki je bil vedno obmejna dežela. Slovenci smo v tej mejni deželi med morskim in alpskim svetom, razpolovljenim z Dravo, vedno videli nek čar. In tako je še danes.

Zelo natančni opisi poti si sledijo od vzhoda oziroma od Podjune (Galicija, Podkanjski slap) proti zahodu do Bekštanja ob Baškem jezeru. Vmes pa si samo s slovenskimi imeni pisani kraji oziroma občine sledijo takole: Šmarjeta v Rožu, Borovlje, Sele, Žigpolje, Kotmara vas, Bilčovs, Hodiše, Škofiče ob Vrbskem jezeru, Bistrica v Rožu, Šentjakob v Rožu, Rožek, Bekštanj ob Baškem jezeru.

Kulturnozgodovinski turistični vodnik: Popotnik po Rožu
Naslovnica kulturnozgodovinskega turističnega vodnika: Popotnik po Rožu

Fizičnogeografskim opisom poti pa dodano vrednost tej knjigi dajejo:

  • predstavitve tudi za nas Slovence v matični državi pomembnih osebnosti (umetnikov, znanstvenikov, politikov, zgodovinarjev itd.);
  • predstavitve Rožanskih slovenskih kulturnih društev, omeniti pa velja tudi stran, ki nosi naslov Kulinarika v Rožu z navedbo imen gostiln, v katerih postrežejo po slovensko.

Knjiga je bogato slikovno opremljena, s tem, da je vsaka občina predstavljena z dvostransko sliko. Zavihka prve in zadnje platnice knjige pa skrivata tudi dvojezični zemljevid Roža. Na koncu je dodan še seznam literature, drugih virov in spletnih strani, ter seznam oseb in krajev.

Knjigo žepnega formata v obsegu 220 strani je izdala Mohorjeva Celovec, napisala pa jo je koroška Slovenka Tatjana Gregoritsch, ki ne zna slovensko. Spremno besedo je napisal diplomat Valentin Inzko.

Objave iz iste kategorije: