Doma Slovenija Veliki Slovenci Dr. Anton Trstenjak

Dr. Anton Trstenjak

portret Anton Trstenjak

Kot rojstni kraj dr. Antona Trstenjaka se največkrat navaja Gornja Radgona, vendar je treba verjeti Enciklopediji Slovenije, ki navaja vas Rodmošci kot rojstni kraj. Pač pa ni nobenega razhajanja pri letnicah rojstva in smrti, 1906 – 1996. Dočakal je torej lepo starost, preko 90 let. Pri navedbi poklicev, ki jih je opravljal v svojem življenju tudi ni opaziti večjih razhajanj; bil je filozofski antropolog, psiholog in teolog. Po študiju na univerzi v Innsbrucku je najprej doktoriral iz filozofije, čez nekaj let pa še iz teologije na isti univerzi, vmes pa je bil leta 1931 v Mariboru posvečen v duhovnika. Izpopolnjeval se je v Parizu in Milanu (eksperimentalna psihologija).
Službeno pot je začel kot katehet na realni gimnaziji v Mariboru, v letih od 1940 do 1973 pa je bil profesor filozofije in psihologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vmes je bil eno leto tudi gost profesor na univerzi v Montrealu in v ZDA. Predaval je tudi na podiplomski stopnji univerze v Zagrebu, na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, ter na številnih mednarodnih kongresih psihologov. Od leta 1953 je bil reden član Mednarodnega združenja za uporabno psihologijo v Parizu, od leta 1979 član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter od leta 1993 član Evropske akademije za znanost in umetnost v Salzburgu, več let pa tudi predsednik in nato častni član Društva psihologov Slovenije.  

V še večji zadregi kot pri orisu poklicne poti in članstev v različnih organizacijah se človek znajde tedaj, ko je treba povedati kaj vse je v življenju napisal. Napisal je namreč 47 knjig v slovenščini in v tujih jezikih, ter nad 500 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. Na področju psihologije barv je opravil več pomembnih empiričnih raziskav in se s tem uveljavil v svetovnem merilu. Premogel je takorekoč enciklopedični pregled na celoto psihologije v svojem času. "Posamezna specialna psihološka vprašanja in usmeritve je vedno obravnaval v okviru celostne podobe osebnega človeka", je zapisal v Enciklopediji Slovenije njegov biograf dr. Jože Ramovš. Prav to je njegovim psihološkim tekstom dajalo tudi antropološki značaj. portret Anton Trstenjak

Na vprašanje kdo ali kaj je človek je iskal odgovore v monografijah Človek bitje prihodnosti, Človek končno in neskončno bitje, v zbirki razprav Za človeka gre in v knjigi Hoja za človekom. V knjigi Skozi prizmo besede je skušal razumeti in doumeti umetniško ustvarjalnost in jezikovno izražanje. Veliko je pisal o slovenskem narodu, posebej še o značaju Slovencev v posameznih pokrajinah, ter o možnostih preživetja in napredka številčno majhnih narodov. Najpomembnejši deli s tega področja sta knjigi Misli o slovenskem človeku in O slovenskem človeku in koroški duši. V uvodni besedi h knjigi Misli o slovenskem človeku je Tone Pavček zapisal, da Trstenjak pripoveduje o slovenskem človeku z vednostjo psihologa, s pronicljivostjo misleca in z razumevanjem humanista in narodnjaka, ki je vse svoje življenje hodil za človekom, ta pa je bil predvsem in zlasti Slovenec.

Poljudnih knjig o življenski psihologiji in antropologiji je napisal 9 (Med ljudmi, Človek v ravnotežju itd.). V njih praviloma prihaja do izraza tudi religiozna dimenzija človeka, ki je Trstenjak nikoli in nikjer ni skrival in tudi ne vsiljeval. Kot izredno strpen človek je verjel, da je resničnost smiselna celota, sistem, v katerem ima vse svoje mesto in vrednost. S svojo življensko usmerjenostjo je prepoznavno obogatil miselni in duhovni svet slovenskega naroda.

Objave iz iste kategorije: