Doma Izleti Romarske cerkve Devica Marija na Pesku

Devica Marija na Pesku

Podružnična cerkev Device Marije

Devica Marija na Pesku

V tesni dolini med Rudnico in Desničko goro se skriva središče osrednjega in zgornjega dela Sotelske doline – trg Podčetrtek. To staro središče Obsotelja ima dolgo in bogato zgodovino, še več pa skritih zakladov slovenske vernosti, kulture in umetnosti. Za življenje ljudi tu na meji s Hrvaško pa so najpomembnejše Atomske Toplice, tiste, ki jih je odkril nedavno preminuli župnik Friderik Strnad. S tem zdraviliščem so postali okoliški kraji še bolj obiskani, predvsem pa priljubljeni. Med najbolj priljubljenimi točkami, ki jih vsakdo rad obišče, je prav ljubka cerkev Device Marije na Pesku.

Ob asfaltni cesti, ki vodi k drugemu biseru naše domovine, samostanu in cerkvi v Olimju, se nad dolino, kjer se vije Olimščica, nad vasjo Slake dviga gradbena mojstrovina Marijine cerkve. Ko so v 17. stoletju prenehali pokopavati okrog župnijske cerkve v Podčetrtku, so sem prenesli pokopališče. Pogled na cerkev očara tudi manj radovedne obiskovalce. S šilastim zvonikom, ki se pne kakor puščica proti nebu in nima para med našimi zvoniki, ter z razgibano zgradbo, je cerkev že na zunaj zanimiva in vredna ogleda. Še bolj pa nas preseneti njena notranjščina s freskami in baročno opremo, ki je nenavadno bogata za podružnično cerkev.

Marijina cerkev na Pesku se prvič omenja leta 1545. Takrat je bila to poznogotska stavba z obokanim prezbiterijem in ravnostropno ladjo. V prvi polovici 17. stoletja so prizidali zvonik, konec stoletja pa še dve stranski kapeli, posvečeni sv. Marku in sv. Florijanu. Okrog leta 1710 so cerkev dvignili, obokali ladjo, prezbiterij pa delno spremenili. Dve leti pozneje je slikar Johann Caspar Waginger vso cerkev poslikal. Vse umetnostno bogastvo, ki se skriva v tej cerkvi, kaže, kako velikodušni so bili njeni meceni grofje Attemsi, ki so pripomogli, da danes marsikje po Štajerskem občudujemo baročno umetnost.

Po sodbi umetnostnih zgodovinarjev so freske pri Mariji na Pesku ena najimenitnejših iluzionističnih poslikav na Štajerskem. Slikarije krase prezbiterij, ladjo, obe kapeli in kor. Prezbiterij je poslikan v celoti. Središče poslikave prezbiterija je upodobitev Marijinega vnebovzetja. V ladji in drugod so poslikani oboki. Glavni motiv je prenos svete hiše iz Nazareta v Loreto. Poleg tega pa je še polno drugih motivov, ki kažejo prizore in osebe iz zgodovine odrešenja.

Tudi druga cerkvena oprema sodi v čas, ko so nastajale freske. Glavni oltar je v celoti iz marmorja, kar nas zopet preseneča, saj smo bolj navajeni lesenih baročnih oltarjev. Našo pozornost pritegne seveda osrednja niša z Marijinim kipom. Podnožje kipa je kakor gmota oblakov z glavicami in angelčki, na katerih klečita sv. Dominik in sv. Klara. Nad oblaki plava krogla, na katero je postavljen kip Marije z Jezusom, ki pa že njegova velikost pove, da žal ni originalen. Kaj se je zgodilo s pravim, ni znano. Druga dva oltarja sta lesena. Dragocenost so tudi orgle, ki jih je leta 1751 napravil celjski orglar Janaček.

Cerkev Device Marije na Pesku sodi med stara božjepotna svetišča. Ko je zaživela božja pot pri Mariji vnebovzeti v Olimju, je njena slava zasenčila tukajšnjo. K temu je pripomogel zelo praktičen razlog: v Olimju so bili vedno na razpolago redovniki pavlinci, k Mariji na Pesku, ki je bila le podružnica, pa so le občasno prihajali duhovniki iz Podčetrtka. Tudi danes je tako, saj morate po ključ k župniku v Podčetrtek, toda tega truda vam ne bo žal, ko boste nagrajeni z lepoto, ki nima para.

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnijski urad Podčetrtek
Trška cesta 79
3254 Podčetrtek

Telefon: (03) 582 90 70

Dostop: z vozili do vznožja, z avtom lahko tudi do cerkve.

Shodov ni, so pa občasne maše.

Filter by

Objave iz iste kategorije: