Doma Izleti Parki Triglavski narodni park

Triglavski narodni park

Edini narodni park v Sloveniji

Triglavski narodni park (TNP) je s svojimi 83 807 ha največje zavarovano območje v Sloveniji in edini slovenski narodni park. Razprostira se na območju sedmih občin ter obsega večji del vzhodnih Julijskih Alp, vključno z najvišjim vrhom Triglavom (2864 m), po katerem je dobil ime.

Triglav

Od Albina Belarja do Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov

Premalo znani naravoslovec in seizmolog Albin Belar (21. 2. 1864 – 1. 1. 1939) velja za idejnega očeta parka. Kot ljubitelj gora je obiskoval predvsem Julijske Alpe. Pomembno zavetišče za takratne planince (imenovali so jih turiste) je bila sirarna na Velem polju, kjer je siraril in vodil na Triglav in okoliške vrhove Franc Stare iz Podjelja. Njegova stalna gosta sta bila tudi Nobelov nagrajenec za kemijo Friderik Pregl (3. 9. 1869–13. 12. 1930) in dr. Albin Belar. Belar je že leta 1908 predlagal ustanovitev naravnega alpskega parka nad Komarčo, žal pa do uresničitve njegovega predloga takrat ni prišlo.

Dolina Sedmerih jezer

V okviru Muzejskega društva za Slovenijo (1839–1943) je deloval tudi Odsek za varstvo prirode in prirodnih spomenikov, ki je s Spomenico leta 1920  mdr. zahteval ustanovitev varstvenih parkov, eden izmed njih naj bi bil v dolini Triglavskih jezer. Spomenica velja za enega od temeljnih dokumentov varstva narave v Sloveniji.

parki triglavski narodni Jalovec Triglavski narodni park

Muzejsko društvo za Slovenijo in Slovensko planinsko društvo sta od takratne Direkcije za šume (Gozdne direkcije) v Ljubljani, zastopnice lastnika zemljišča, tj. Kranjskega verskega zaklada, leta 1924 v zakup prejelo okrog 1.400 ha v dolini Triglavskih jezer za 20 let, kar je omogočilo delovanje Alpskega varstvenega parka. To leto  štejemo za začetek današnjega TNP, ki je po letu 1944 formalno celo prenehal obstajati. Šele leta 1961 je bil izdan odlok o razglasitvi doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park, v današnjem obsegu pa je bil TNP uzakonjen leta 1981.

TNP je glede na stopnjo varstvenih ukrepov razdeljen na robno (28 475 ha) in osrednje (55 332 ha) območje. Meje obeh območij so označene s posebnimi tablami na vseh vstopih v park.

Naravne vrednote in kulturni spomeniki v TNP

Na zemljevidu Triglavski narodni park (1: 50 000) bomo našli označenih 76 naravnih vrednot in 29 kulturnih spomenikov. Do številnih naravnih vrednot so speljane lahke in turistično opremljene poti.

Na planini Konjščica

Nekatere pa so dostopne le dobro opremljenim in izkušenim pohodnikom ali pa so dostopne le v spremstvu vodnikov TNP. Medtem ko so kulturni spomeniki, z izjemo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, lahko dostopni. V TNP veljajo posebna pravila obnašanja, ki jih moramo spoštovati in upoštevati.

Ohranimo naravo

Leta 1872 je bil razglašen Yellowstonski narodni park (ZDA), prvi te vrste na svetu. Z namenom, kot so takrat zapisali: »Za uživanje in dobrobit ljudi.« Vsak človek na svoj način doživlja naravo in išče koristi v njej. A pred očmi naj bi imeli vsi skupni cilj: ohraniti naravo.

Pod Debelo pečjo

Ne smemo pozabiti, da smo del nje. Z njo nas vežejo tisočere nevidne vezi, z njenim neživim, predvsem pa živim svetom. Naj bo naš korak po TNP v znamenju zavesti, da so naravne in kulturne lepote, ki jih bomo odkrili, naše skupno bogastvo oz. vez, ki je ne bi smeli nikoli pretrgati.

Želite izvedeti več

S TNP upravlja pooblaščeni Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska 27, Bled (tel. 04/578-02-00), spletni naslov http://www.tnp.si. V informacijskem središču TNP »Dom Trenta« na Logu v Trenti (tel. 05/388-93-30) so predstavljene naravne posebnosti TNP ter bogata etnološka dediščina doline Trente in Soče.

Pogled na Triglav

Dom je stalno odprt od maja do konca oktobra in sicer vse dni v tednu od 10.00 do 18.00. Priporočam vam žepni vodnik z zemljevidom Triglavski narodni park (2001), ki med drugim prinaša tudi deset najbolj priljubljenih itinerarijev.

Avtor: Alenka Veber

[wpgmza id=”5″ marker=”50″ zoom=”11″]

Objave iz iste kategorije: