Doma Novice Predstavitve Slovenia Nostra

Slovenia Nostra

Logotip Slovenia NostraKD NAŠA SLOVENIJA – SLOVENIA NOSTRA

je bilo ustanovljeno leta 1997 kot prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki zastopa in razvija civilne pobude na področju raziskovanja, predstavljanja, varovanja in ohranjanja slovenske kulturne in naravne dediščine. Ima status samostojnega, prostovoljnega in nepridobitnega kulturnega društva oz. združenja. Podpira, razvija, uveljavlja in propagira projekte in pobude, ki ohranjajo snovno in nesnovno dediščino, bodisi posamezne objekte (stavbne) dediščine, kulturno krajino ali tradicionalne veščine, obrti, običaje. Spodbuja širjenje zavesti in znanja o dediščinskih vrednotah med prebivalstvom, še posebej med lokalnim prebivalstvom in med mladimi. S svojo dejavnostjo poudarja in oživlja dejstvo o skupnem slovenskem etničnem in kulturnem prostoru, torej doma in v zamejstvu.

KD Naša Slovenija je polnopravna in ugledna članica panevropske federacije nevladnih dediščinskih organizacij Europa Nostra; iz tega članstva izvira drugi del našega imena, torej: Naša Slovenija – Slovenia Nostra.

Med nalogami naše organizacije želimo podčrtati naslednje:

  • izvajanje tematskih kulturno-izobraževalnih programov;
  • organizacija kulturnih in programsko-animacijskih prireditev, razstav in drugih predstavitev;
  • spodbujanje konkretnih kulturno- in naravovarstvenih dejavnosti, pobud ter projektov civilne pobude na lokalni, regionalni in državni ravni;
  • spodbujanje ter koordiniranje boljšega in pogostejšega sodelovanja med civilno pobudo, dediščinskimi strokami in izobraževalnim sistemom;
  • organizacija študijskih potovanj;
  • izdajanje tematskih publikacij;
  • sodelovanje s podobnimi ustanovami, društvi, gibanji v zamejstvu in tujini (Europa Nostra).

Prenovljeno KD Naša Slovenija – Slovenia Nostra si želi pridobiti in razširiti krog posamičnega in kolektivnega članstva ter v prihodnje delovati kot neformalna krovna organizacija vseh oblik civilnih dediščinskih organizacij, pobud in projektov v Sloveniji. Želi izvajati  svojo vlogo nevladne organizacije in njenih članov kot aktivne udeleženke dogajanj, ki zadevajo dediščino v slovenskem prostoru. Pri tem bo seveda sledila tudi idejam Evrope Nostre glede varstva in razvijanja vseh vrst dediščine,  višjih standardov kakovosti na področjih arhitekture ter urbanističnega in regionalnega načrtovanja, razvoju civilne odgovornosti in možnosti zaposlovanja,   trajnostnega razvoja  bivalnega in naravnega okolja, skupnega varstva okoljskih vrednot ter prispevanja k skupni dobrobiti  državljanov in skupnosti.   
 
 

Kulturno društvo Naša Slovenija – Slovenia Nostra
Predsednik: Slavko Mežek
Kranjska cesta 4, 4240  Radovljica
e-naslov: [email protected]
GSM predsednika: 041 731 039
tel.: 04 533 61 20
faks: 04 530 81 79

Objave iz iste kategorije: