Doma Novice Predstavitve Seznam dediščinskih organizacij v Evropi (IHOE)

Seznam dediščinskih organizacij v Evropi (IHOE)

Seznam dediščinskih organizacij v Evropi (IHOE)

Projekt inventarizacije evropskih dediščinskih organizacij (Inventory of Heritage Organisations in Europe – IHOE) je namenjen predstavitvi pregleda vseh nevladnih organizacij v Evropi, ki delujejo na področju dediščine v širšem pomenu besede, z različnim obsegom delovanja od regionalnega do evropskega. Dediščinske organizacije, ki izpolnjujejo navedene kriterije, so vabljene, da se s pomočjo posebnega obrazca registrirajo na spletni strani www.heritage-organisations.eu. Spletna stran, ki trenutno obstaja v štirih jezikih (angleški, francoski, nemški, nizozemski), bo jeseni 2007 spremenjena v odprto in dostopno bazo na medmrežju. Uporabnik bo s kombinacijo ključnih besed preprosto našel iskano dediščinsko organizacijo v Evropi (npr. s ključnima besedama »religiozna dediščina« in »Poljska« bo uporabnik dobil seznam poljskih organizacij, ki delujejo na tem področju).
V Evropi obstaja veliko število raznovrstnih dediščinskih organizacij z različnim fokusom; omenjen popis bo ponudil priročen pregled in na ta način olajšal kontakte, spodbudil izmenjavo informacij in izkušenj ter omogočil organizacijam povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini (npr. iskanje partnerjev za projekte). Tako bo postal novo orodje za vzpostavljanje aktivne civilne družbe na področju varovanja dediščine, z jasno dodano vrednostjo – povezovanje Evropskih državljanov skozi dediščino in identiteto.

Projekt IHOE je nastal iz iniciative treh flamskih organizacij, in sicer: Heemkunde Vlaanderen vzw, VCM – Contactforum voor Erfgoedvereiningen vzw in Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, ki so se povezale v raziskovalnem projektu o vlogi, odgovornosti, potrebah in možnostih flamskih dediščinskih organizacij v evropskem kontekstu. Njihov projekt je mdr. pokazal, da so informacije o dediščinskih in nevladnih organizacijah v Evropi zelo fragmentirane, kljub temu da obstaja veliko število raznolikih NVO na tem področju. Že v preteklosti je bilo več poskusov oblikovanja seznama dediščinskih organizacij, vendar akcije niso bile dokončane oz. so se omejile le na nepremično dediščino. Pri tokratnem projektu gre nasprotno za iniciativo od spodaj navzgor; navedene organizacije, iniciatorke projekta, želijo vzpostaviti edinstven inventorij dediščinskih organizacij z vključitvijo glavnih akterjev na dediščinskem področju v Evropi. Z oblikovanjem odprte in dostopne baze podatkov v korist vseh udeležencev projekta gradijo interaktivni forum dediščinskih organizacij za prihodnost, pri čemer so odprti za vse oblike sodelovanja.

Projekt temelji na skupnem prepričanju o pomenu dediščinskih organizacij z ozirom na nacionalne in evropske politike (prim. Deklaracija Sveta Evrope o vlogi prostovoljnih organizacij na področju kulturne dediščine, Portorož, 2001 in Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, Faro 2005) ter razširjanju širšega koncepta dediščine (prim. konceptualne spremembe koncepta dediščine, zlasti UNESCO Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine, Pariz, 2003).
S podporo flamskih oblasti, flamske komisije za UNESCO in evropske dediščinske federacije Europa Nostra.

Več informacij na spletni strani www.heritage-organisations.eu oz. neposredno pri kontaktni osebi IHOE Natan Bruneel: [email protected]
……………………………………………
Kulturno društvo Naša Slovenija – Slovenia Nostra
Slavko Mežek, predsednik društva
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
e-naslov: [email protected]
GSM: 041 731 039

Objave iz iste kategorije: