Doma Izleti Slovenske pešpoti Pot kamna

Pot kamna

Pot kamna vodi mimo cerkve sv. Janeza KrstnikaKraška vasica z najlepšimi izdelki kamnoseške obrti na Krasu
V osrednjem delu Komenskega Krasa leži naselje Volčji Grad, kateremu se ljubitelji kamnite pokrajine ne smejo izogniti. Tu se na majhnem prostoru ponujajo izjemne  naravne in kulturne posebnosti, ki jih zaznamujejo zgodbe znanih in neznanih kamnoseških mojstrov. Številne kamnite detajle, med katerimi najbolj izstopajo “kalune”, bomo lahko spoznali na urejeni tematski poti po vasi in okolici, ki so jo Volčjegrajci poimenovali Pot kamna. Štiri kilometre dolga krožna pot (najlepše jo je prehoditi v spremstvu domačinov), nas bo popeljala tudi do Debele griže, utrjenega halštatskega gradišča, ki velja za eno izmed najbolj ohranjenih na naših tleh. Po zadnjem datiranju arheologov je verjetno iz 8. stoletja pr. Kr. V vas pridemo po lokalni cesti iz Komna, ljubitelji kolesarjenja pa si lahko izberejo eno od številnih kolesarskih poti, speljanih po Krasu.

Pogled na zvonik cerkve sv. Janeza Krstnika s kamnoseškimi detajliPo sledeh staroselcev
Človek je v Volčjem Gradu prisoten že tisočletja. Le ugibamo lahko, kaj je tedanje ljudi vodilo, da so si tu postavili utrjena naselja. Pri iskanju izvora imena vasi pa se lahko mirno prepustimo ljudskemu izročilu, ki govori, da naj bi vas dobila ime po Mariji Volciji, hčeri oglejskih grofov, ki je prišla v kraj, da bi ozdravela. Ime Volcija najdemo tudi na rimskem nagrobniku, vzidanem v severno steno cerkve sv. Janeza Krstnika. Na južni steni pa je vzidan napis v gotski majuskuli, ki sporoča, da je cerkev dal leta 1429 postaviti tržaški stavbenik Johanes de Pairi. Prvo srednjeveško omembo kraja – Volcigrad – najdemo v kodeksu tržaškega stolnega arhiva v zapisu iz leta 1337. Posebnost vasi so tudi pili, stebrasta znamenja. Pri prvem, na začetku vasi, se Pot kamna tudi začne. Današnja podoba vasi se je v največji meri izoblikovala v 19. stoletju. Po ogledu gradišča, katerega posebnost je nižinska lega na le rahlo dvignjenem terenu, ki ga na vzhodni in Zavetišče pastirjev in kmetov iz leta 1880zahodni strani omejujejo manjše vrtače, nas bo pot vodila do pastirske hiške (to je brez veziva grajen kamnit prostor) ter mimo suhih zidov do zaselka “Britih” s tipično kraško cerkvico s samostojno stoječim zvonikom. Tu bo pozorno oko prepoznalo lepe arhitekturne in kamnoseške detajle. Ob cerkvi stoji domačija z vzidano spominsko ploščo pisatelju, dramatiku in esejistu Marjanu Rožancu (*21. november 1930, Ljubljana – 19. september 1990), ki je tu ustvarjal zadnja leta svojega življenja. Izpred prostora pred cerkvijo nas bo pot popeljala mimo številnih kolon, šap (kamniti obod kraškega vodnjaka), oknikov (okenski okvir), žlebov … Spoznali bomo govorico kamna, kot jo je mogoče “slišati” le na Krasu. Govorico prežeto z nekdaj težkim delom kamnosekov, ki pa Volčji Grad nenazadnje uvršča med urbanistično in krajinsko najlepše kraje na Slovenskem.

Jedro kamnoseškega ustvarjanja
Značilnost Krasa - rujMed najpomembnejše tradicionalne dejavnosti na Krasu sodi kamnarstvo in kamnoseštvo. Kamnolom je imela skoraj vsaka vas. Tudi Pot kamna nas vodi mimo ostankov manjšega kamnoloma – jave, kjer so kamnarji pridobivali kamen po posebnih postopkih. V 19. stoletju je pomenil močno jedro kamnoseškega ustvarjanja prav Volčji Grad, v vasi so bile namreč kar štiri kamnoseške delavnice. Med kamnoseškimi mojstri velja omeniti Frančiška Štolfo, ki je klesal tudi za cerkve. Ena tipičnih podob kraškega naselja so stavbe zaprtega tipa, ki jih bomo prepoznali tudi v Volčjem Gradu. Podobo gospodarja in kmetije je nedvomno izražal vhod v domačijo skozi portal, ki je sestavljen iz kolone (obok) in “portona” (vrat). Na izklesani koloni  lahko opazimo ime (začetnici) lastnika, verske simbole (pogost motiv je Kristusov monogram) in stilizirane rože. Med najlepše portale spada portal iz leta 1847 z upodobitvijo Krsta v Jordanu, ki je uvrščen na seznam kulturnih spomenikov.

Ena najlepših kolon v Volčjem GraduZa večne iskalce lepot
Še tako zahteven ljubitelj lepega Volčjega Gradu ne bo zapustil z grenkim priokusom. Razen navidezno hladnega kamna, izklesanega z ljubeznijo, so tu prijazni domačini. Le odprt odnos s Kraševci vas bo popeljal v skrite lepote teh kraških vasic, ki vsaka po svoje odkriva sledi preteklih in sedanjih dogajanj. Za ljubitelje barv je obisk Krasa najlepši jeseni. Tudi Volčji Grad se je že odel v žareče barve ruja. Ne zamudite jih! Pot kamna je lahka in primerna za vse starostne skupine, čas hoje pa odvisen od “prostranstva” naše radovednosti.

Iz popotne bisage

  • Nedeljska sv. maša je v župnijski cerkvi sv. Jurija v Komnu ob 11h. Informacije: Župnija Komen, Komen 15 a, 6223 Komen, tel. 05/766-04-90.
  • Informacije o poti in možnosti vodenja: Društvo Debela Griža, Volčji Grad, 6223 Komen, GSM 031/338-251.
  • Spletne strani: http://www.volcjigrad.com
  • Primerno za družine.
  • Izletniška karta: Primorje in Kras, 1 : 50.000.
  • Kolesarski izleti: S kolesom po Kraškem parku: kolesarski izleti, 1: 90.900.
  • Fakin Jasna. Kras med Štanjelom in Devinom. Komen: Občina, 2004.
Filter by

Objave iz iste kategorije: