Doma Blog Ljubljanska stolnica

Ljubljanska stolnica

 

blogi 420 ljubljana 222 20090307 1720732321 Ljubljanska stolnica

Ljubljanska stolnica oziroma  stolnica sv. Nikolaja, stoji med Pogačarjevim trgom in Ciril-Metodovim trgu. Na tem mestu kjer stoji današnja baročna stolnica, je stala cerkev že v zgodnjem srednjem veku kot omenjajo pisni viri.

Pobuda za gradnjo nove stolnice je prišla od generalnega vikarja ljubljanske škofije leta 1700. Tedanji ljubljanski škof Žiga Krištof Herberstein, ki se je zavzemal tudi za kulturni napredek škofije, je pobudo podprl in naložil župnijskim cerkvam poseben prispevek za zidavo. V tistem času je ljubljanska škofija obsegala tudi ozemlja na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem .

Stolnico so postavili v šestih letih, od leta 1701 do 1706. Arhitekt se je pri zasnovi tlorisa zgledoval po cerkvi sv. Ignacija v Rimu . Kupola stolnice je bila prva cerkvena kupola v mestu in sprva je bila lesena, šele 1841 so postavili zidano, ki jo je poslikal slikar Matevž Langus, ki je poznan tudi po portretih ljubljanskih meščanov, med njimi je Prešernova muza Julija Primic in Matija Čop .

Objave iz iste kategorije: