Občina IG

Občina Ig

Divača - grb

Divača

Prekmurje

Pokrajine

Doma Slovenija Pokrajine

Štajerska

Štajerska je največja slovenska pokrajina in iz nje bodo nastale najbrž tri nove pokrajine – mišljene so pokrajine kot nove upravne enote. Na tem...
Bogenšperk pri Litiji

Zasavje

Zasavsko (statistično) regijo pravzaprav že ne štejemo k Spodnji Štajerski (še manj kot Posavsko), a najbrž bo še najbolj prav, če jo obravnavamo tukaj....

Notranjska

V avstrijskih časih je bila Notranjska sestavni del dežele Kranjske, ki je segala od Ljubljanske kotline do Krasa in Istre. Razmejitev Notranjske od drugih...

Dolenjska

Dolenjska in Bela Krajina Za dolenji del nekdanje Kranjske se je uveljavilo ime Dolenjska; v zadnjem času jo pogosto opisujemo tudi kot jugovzhodna Slovenija. Razteza...
Panorama Celja

Spodnja Štajerska

A tudi Spodnja Štajerska se deli na več delov. Ob zgornjem toku Savinje je Zgornja Savinjska dolina z Logarsko dolino, kot eno najlepših alpskih...
Panorama Maribora

Gornja Štajerska

Osrednja žila Gornje Štajerske je reka Drava, ki si je vrezala pot med Kozjakom na severu in Pohorjem na južni strani. Od Maribora naprej...

Primorska

Naš potep po veliki in predvsem zelo dolgi Primorski bomo začeli pri morju, saj to že samo ime zahteva. S kratko, 46 km dolgo...