Dravograd - grb

Dravograd

Poljčane

Lendava

Pokrajine

Doma Slovenija Pokrajine
Panorama Maribora

Gornja Štajerska

Osrednja žila Gornje Štajerske je reka Drava, ki si je vrezala pot med Kozjakom na severu in Pohorjem na južni strani. Od Maribora naprej...

Notranjska

V avstrijskih časih je bila Notranjska sestavni del dežele Kranjske, ki je segala od Ljubljanske kotline do Krasa in Istre. Razmejitev Notranjske od drugih...

Štajerska

Štajerska je največja slovenska pokrajina in iz nje bodo nastale najbrž tri nove pokrajine – mišljene so pokrajine kot nove upravne enote. Na tem...
Panorama Celja

Spodnja Štajerska

A tudi Spodnja Štajerska se deli na več delov. Ob zgornjem toku Savinje je Zgornja Savinjska dolina z Logarsko dolino, kot eno najlepših alpskih...
Bogenšperk pri Litiji

Zasavje

Zasavsko (statistično) regijo pravzaprav že ne štejemo k Spodnji Štajerski (še manj kot Posavsko), a najbrž bo še najbolj prav, če jo obravnavamo tukaj....

Koroška

Večji del Koroške je po plebiscitu leta 1920 pripadel Avstriji, toda slovenski smo fantje še vedno pri Dravci doma, kakor poje koroška ljudska pesem....

Dolenjska

Dolenjska in Bela Krajina Za dolenji del nekdanje Kranjske se je uveljavilo ime Dolenjska; v zadnjem času jo pogosto opisujemo tudi kot jugovzhodna Slovenija. Razteza...