Doma Blog Rački ribniki

Rački ribniki

blogi 420 svetlana 321 Rački ribniki 

Rački ribniki, Požeg, se nahajajo na Štajerskem, v občini Rače-Fram. To je krajinski park v zahodnem delu Dravskega polja in obsega 484 ha.  Večji del parka zaseda mešani gozd, v katerem največkrat najdemo hrast, črno jelšo, rdeči bor, smreko in brezo. Park sestavljajo tudi številna mokrišča z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

Sredi gozda in na njegovem robu  se nahajajo ribniki, v katerih poteka ribogojstvo. Nekateri naj bi bili tu že v 16. stoletju, ko so začeli graditi grad Rače. Najbolj opazne pa tudi najbolj glasne živali v parku so zagotovo ptice. Menda so opazili že okoli 200 različnih vrst. Nekatere med njimi v parku tudi gnezdijo. Najpogostejše in poznane so čopasti ponirek, raca mlakarica, tukalica in ogromno drugih. Ob času selitve ptic pa se tu ustavijo tudi kormorani, čaplje, race, gosi in še in še. Raj na zemlji za opazovalce ptic pa tudi ostale ljubitelje narave. Med rastlinami naj omenim lokvanje, ki so ob našem obisku zacveteli v vsej svoji lepoti.

Krajinski park Rački ribniki, je čedalje bolj zanimiv za obiskovalce. Zaradi svoje nižinske lege, lahke dostopnosti in zelo lepo urejenih sprehajalnih poti ter lesenih klopi ob ribnikih, s katerih lahko opazuješ živalstvo in rastlinstvo. Poti so označene s tablicami, ob vhodu pa je informativna tabla, tako da se v parku lažje znajdemo.

Objave iz iste kategorije: