Doma Slovenija Občine Občina Črnomelj

Občina Črnomelj

Črnomelj - grbPokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Jugovzhodna Slovenija 

Površina: 339,7 km2
Prebivalcev: 14.600

Občina Črnomelj je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 340 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 5. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 14.400 prebivalcev (približno 7.310 moških in 7.090 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 37. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 42,4 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

crnomelj Občina Črnomelj
By Žiga – Own work, Public Domain, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Crnomelj.JPG
Občina je del Bele krajine, pokrajine, katere največje naselje je Črnomelj, ki je tudi središče občine. Na tem območju sta dva krajinska parka, ki varujeta naravno in kulturno dediščino ter bogato izročilo tega območja.
© Statistični urad Republike Slovenije
crnomelj Občina Črnomelj
By Žiga – Own work, Public Domain, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Crnomelj.JPG


Spisek krajev:

Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Črnomelj, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breg pri Sinjem Vrhu, Breznik, Črnomelj, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec pri Dragatušu, Črnomelj, Čudno selo, Dalnje Njive, Damelj, Dečina, Desinec, Deskova vas, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragoši, Dragovanja vas, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Golek, Golek pri Vinici, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor pri Vinici, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Knežina, Kot ob Kolpi, Kovača vas, Kovačji Grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Marindol, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Perudina, Petrova vas, Pobrežje, Črnomelj, Podklanec, Podlog, Prelesje, Preloka, pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna vas, Sečje selo, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Črnomelj, Zilje, Zorenci, Žuniči

Povezave:

Črnomelj - zemljevid
Črnomelj - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.crnomelj.si

Povezava na Wikipedio

Črnomelj - zastava

Objave iz iste kategorije: