Doma Slovenija Občine Občina Brežice

Občina Brežice

Pokrajina: Štajerska
Statistična regija: Posavska

Površina: 268,1 km2
Prebivalcev: 23.300

Občina Brežice je del posavske statistične regije. Meri 268 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 14. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 24.220 prebivalcev (približno 11.950 moških in 12.260 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 13. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 90 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – vse to je občina Brežice. Bogastvo naravne in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti.
© Statistični urad Republike Slovenije
brezice Občina Brežice
By Sl-Ziga – Own work, Public Domain, https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Cesta_prvih_borcev_(First_Fighters%27_Street),_Bre%C5%BEice.jpg


Spisek krajev:

Arnovo Selo, Artiče, Bizeljska vas, Bizeljsko, Blatno, Bojsno, Boršt, Bračna vas, Brezje pri Bojsnem, Brezje pri Veliki dolini, Brezovica na Bizeljskem, Brežice, Brvi, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje ob Krki, Cirnik, Cundrovec, Curnovec, Čatež ob Savi, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dečno selo, Dednja vas, Dobeno, Dobova, Dolenja Pirošica, Dolenja vas pri Artičah, Dolenje Skopice, Dramlja, Drenovec pri Bukovju, Dvorce, Gabrje pri Dobovi, Gaj, Gazice, Globočice, Globoko, Glogov Brod, Gorenja Pirošica, Gorenje Skopice, Gornji Lenart, Gregovce, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Jereslavec, Jesenice, Kamence, Kapele, Koritno, Kraška vas, Križe, Krška vas, Laze, Loce, Mala Dolina, Mali Cirnik, Mali Obrež, Mali vrh, Mihalovec, Mostec, Mrzlava vas, Nova vas ob Sotli, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Oklukova Gora, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Perišče, Piršenbreg, Pišece, Podgorje Pri Pišecah, Podgračeno, Podvinje, Ponikve, Poštena vas, Prilipe, Račja Vas, Rajec, Rakovec, Ribnica, Rigonce, Sela pri Dobovi, Silovec, Slogonsko, Slovenska vas, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stankovo, Stara vas – Bizeljsko, Stojanski vrh, Trebež, Velika Dolina, Velike Malence, Veliki Obrež, Vinji vrh, Vitna vas, Volčje, Vrhje, Vrhovska Vas, Zasap, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež, Žejno, Župeča vas, Župelevec

 

Povezave:

Brežice - zemljevid
Brežice - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.brezice.si

Povezava na Wikipedio

 

Brežice - zastava

 

Objave iz iste kategorije: