Doma Izleti Romarske cerkve Brinjeva gora

Brinjeva gora

Podružnična cerkev Matere božje

Brinjeva gora

Najbrž ni Slovenca, ki bi ne slišal za Višarje, saj jih omenja celo Prešeren v svoji pesmi. Na Slovenskem pa nimamo samo teh Višarij, ampak še ene. Nedaleč od Zreč, enega najmlajših slovenskih mest, in vsem športnikom znane Rogle, leži 623 metrov visok hrib Brinjeva gora.

Domačini pravijo, če trikrat poromaš sem, je toliko, kot če bi enkrat šel na Višarje. Tej gori tudi rečejo “male Višarje“. Seveda ne le zaradi težke dostopnosti, ampak predvsem zaradi sorodne legende o nastanku božje poti. Izročilo namreč pravi, da so pastirji na tem kraju našli Marijin kip v brinju. Ko so se Ijudje pogovarjali, kakšno svetišče naj zgradijo, se je vnel prepir. Eni so bili za cerkev, drugi so menili, daje dovolj kapela, tretji, da bi kip postavili kar v bližnjo cerkev sv. Neže. Nastala je prava zmešnjava. Nenadoma se med prepirljivci pojavi skrivnosten mož z grabljami v rokah. Ta jim pravi: Nikarse ne prepirajte. Zidajte raje cerkev Mariji v čast, da bo pomočnica vam in vsem, ki se bodo zatekali pod njeno varstvo. V potrditev teh svojih besed je mož stopil k skali, udaril z ročajem grabelj po njej in ta se je vanjo globoko zasadil.

Ko se danes po ozki poti povzpnemo mimo cerkve sv. Neže in treh mogočnih kapel do vrha Brinjeve gore, občudujemo prikupno obnovljeno cerkev. Kot pravijo podatki, je bila zgrajena leta 1769 na kraju, kjer naj bi pred tem stala kapela. Zaradi številnih romarjev pa so jo morali leta 1830 še enkrat povečati. Njena notranjost je sicer preprosta v opremi, a zelo domača zaradi fresk, ki jih je napravil škofjeloški slikar Matija Bradaška leta 1911. Na Višarje nas zopet spomni Marijin kip v glavnem oltarju. Našo pozornost in radovednost pri oltarju zbudijo majhni kipci domače živine in človeških udov. Kadar gredo romarji okrog oltarja s prošnjo za zdravje ali pomoč, jemljejo te kipce s seboj ter jih polagajo na koncu na Marijin oltar. Ko kipec vzamejo, prispevajo svoj dar za cerkev. Tako darovanje je ponekod pri nas v navadi ob sv. Štefanu, Martinu in drugih priprošnjikih. Žal je vse bolj redko.

Brinjeva gora ima starejšo zgodovino kakor cerkev, ki na njej stoji. Že v železni dobi in v času Rimljanov je bila tukaj velika utrjena naselbina, ki se je raztezala vse do sedanje cerkve sv. Neže. Nedaleč od tod je vodila starodavna pot, po kateri sta šla v Rim sveta brata Ciril in Metod. Prav blizu je tudi žička kartuzija. Tamkajšnji menihi so imeli v Zrečah svoja posestva. Verjetno so tudi oni zaslužni za božjepotno cerkev na Brinjevi gori, saj so bili vneti Marijini častilci.

Največji romarski shod na teh štajerskih Višarjah je na binkoštno nedeljo in ponedeljek. Posebno doživeto pa je na tretjo nedeljo v juliju, ko se pridejo zahvalit Mariji za varstvo interniranci iz Dachaua, Ravensbrücka, Auschwitza in pregnanci iz časa okupacije. Med znanimi romarji, ki so radi prihajali sem, pa omenimo do nedavnega pozabljenega Jurija Vodovnika, ki tudi nas vabi sem takole: Na Brinjevi gori zvon zvoni, hite k Mariji romarji, le pojte romarji lepo, častite Mater kronano!

Avtor: Franci Petrič
Foto: Marjan Smerke

Informacije:

Župnija Zreče
Šolska cesta 1
3214 Zreče

Telefon: (03) 576 00 94

Dostop: z avtom iz Zreč (križišče pri župnijski cerkvi), peš.

Glavna romarska shoda: binkošti, binkoštni ponedeljek.

Filter by

Objave iz iste kategorije: