Doma Slovenija Škofije Sv. Janez Krstnik v Mariboru

Sv. Janez Krstnik v Mariboru

Stolna cerkev nadškofije Maribor.
Zgodovina mariborske stolnice v Mariboru sega v drugo polovico 12. stoletja, ko se v nastajajočem mestu pod gradom omenja župnik Konrad, ki je imel sedež pri cerkvi, ki jo je pozidal štajerski mejni grof Otokar III. Prvotno je to bila enoladijska romanska zgradba z lesenim stropom in polkrožno apsido. Sporedno z razvojem mesta, se je večala tudi mestna župnijska cerkev posvečena Janezu Krstniku.

Sv. Janez Krstnik

Sredi 14. stoletja so glavni ladji prizidali severno in južno stransko ladjo; v letih 1380-1390 so dozidali še prezbiterij in ga gotsko opremili. Iz te dobe so znameniti sklepniki-podobe štirih evangelistov na stropu prezbiterija in gotske sedilije-sedeži za duhovnika.

V začetku 16. stoletja so v glavni in na stranskih ladjah odstranili lesen strop in celotno zgradbo gotsko obokali, kakor pove napis iz leta 1520, ki je na severni steni glavne ladje. V baročni dobi so prizidali obe kapeli : leta 1716 kapelo Sv. Frančiška Ksaverija z bogato štukaturo in leta 1775/76 kapelo Sv. Križa, v kateri je dunajski dvorni slikar Adam Mölk leta 1775 napravil fresko s prizorom “Najdenje Sv. Križa”, Križev oltar pa je izdelal mariborski mojster Jožef Holzinger. Iz te dobe so tudi znamenite korne klopi in Holzingerjevi reliefi s prizori iz življenja Janeza Krstnika.

Sv. Janez Krstnik

V baročni dobi je nastal tudi oltar Sv. Florijana iz leta 1699 in poznogotski kip božje Matere Marije iz leta 1500. Približno v tem času so postavili tudi mogočen baročni glavni oltar, ki pa so ga leta 1894 žal odstranili iz stolnice in je zdaj v župnijski cerkvi Sv. Križa-Heiligenkreuz am Waasen v avstrijski Štajerski.

Zanimiva je tudi kopija Rubensovega “Postavljanja križa” (1609/10), original je v katedrali v Antwerpnu. Iz prejšnjega stoletja je tudi neogotska orgelska omara, ki v sebi krije mogočne orgle, ki jih je leta 1981 izdelala nemška firma “Walcker”. Orgle imajo 3 maniuale in 37 registrov. V zvoniku, ki je bil prvotno visok 76 m, po udaru strele leta 1792 pa le 57 m, so štirje zvonovi.

Objave iz iste kategorije: