Doma Slovenija Občine Občina Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji

Pokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Osrednjeslovenska

Površina: 94,9 km2
Prebivalcev: 5.200

Občina Šmartno pri Litiji je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 95 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 76. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 5.540 prebivalcev (približno 2.820 moških in 2.720 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 93. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 58 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Občina Šmartno pri Litiji leži v zahodnem Posavskem hribovju na križišču pomembnih prometnic. Občina šteje okoli 5 000 prebivalcev; večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi..
© Statistični urad Republike Slovenije

smartno pri litiji Občina Šmartno pri Litiji


Spisek krajev:

Bogenšperk. Litija, Bukovica pri Litiji, Cerovica, Črni Potok, Dolnji Vrh, Dragovšek, Dvor, Gornji Vrh, Gozd-Reka, Gradišče pri Litiji, Gradišče, Gradiške Laze, Jablaniške Laze, Jablaniški Potok, Jastrebnik, Javorje, Jelša, Ježce, Ježni Vrh, Kamni Vrh pri Primskovem, Koške Poljane, Leskovica pri Šmartnem, Liberga, Lupinica, Mala Kostrevnica, Mala Štanga, Mihelca, Mišji Dol, Mulhe, Obla Gorica, Podroje, Poljane pri Primskovem, Preska nad Kostrevnico, Primskovo, Račica, Razbore, Riharjevec, Selšek, Sevno, Spodnja Jablanica, Stara Gora pri Velikem Gabru, Ščit, Litija, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Velika Kostrevnica, Velika Štanga, Vinji Vrh, Vintarjevec, Višnji Grm, Volčja Jama, Vrata, Zagrič, Zavrstnik, Zgornja Jablanica

 

Povezave:

Šmartno pri Litiji - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.smartno-litija.si

Povezava na Wikipedio

 

Šmartno pri Litiji - zastava

 

Objave iz iste kategorije: