Doma Slovenija Občine Občina Škocjan

Občina Škocjan

Škocjan - grbPokrajina: Dolenjska
Statistična regija: Jugovzhodna Slovenija 

Površina: 60,4 km2
Prebivalcev: 3.100

Občina Škocjan je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 60 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 115. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 3.240 prebivalcev (približno 1.640 moških in 1.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 148. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 54 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.
© Statistični urad Republike Slovenije
skocjan Občina Škocjan
By Eleassar – Own work, Public https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:%C5%A0kocjan,_%C5%A0kocjan.jpg


Spisek krajev:

Bučka, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobruška Vas, Dolenje Dole, Dolenje Radulje, Dolnja Stara Vas, Dule, Gabrnik, Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Goriška Gora, Goriška Vas pri Škocjanu, Gornja Stara Vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jarčji Vrh, Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Osrečje, Ruhna Vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Škocjan, Štrit, Tomažja Vas, Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, Zalog pri Škocjanu, Zavinek, Zloganje
Povezave:

Škocjan - zemljevid
Škocjan - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran:

Povezava na Wikipedio

Škocjan - zastava

Objave iz iste kategorije: