Doma Slovenija Občine Občina Kozje

Občina Kozje

Kozje - grbPokrajina: Štajerska
Statistična regija: Savinjska 

Površina: 89,7 km2
Prebivalcev: 3.500

Občina Kozje je del savinjske statistične regije. Meri 90 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 80. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 3.100 prebivalcev (približno 1.570 moških in 1.530 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 154. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 35 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Občino naravnogeografsko zaznamuje gričevnato hribovito območje v vzhodnem delu Slovenije. Skoraj celotno območje te občine spada v regijski Kozjanski park; ta skrbi, da se ohranja in oživlja naravna in kulturna dediščina.
© Statistični urad Republike Slovenije
kozje Občina Kozje
By Eleassar – Own work, Public https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Kozje_DP_2016-05-15.jpg


Spisek krajev:

Bistrica, Buče, Dobležiče, Drensko Rebro, Gorjane, Gradišče, Gubno, Ješovec pri Kozjem, Klake, Kozje, Lesično, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pilštanj, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Topolovo, Vetrnik, Vojsko, Vrenska Gorca, Zagorje, Zdole, Zeče pri Bučah

Povezave:

Kozje - zemljevid
Kozje - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.obcina-kozje.si

Povezava na Wikipedio

Kozje - zastava

Objave iz iste kategorije: