Doma Novice Aktualne novice Ob občinskem prazniku obnovili še Farovški vodnjak

Ob občinskem prazniku obnovili še Farovški vodnjak

Župan Edvard MihaličRogašovci, 23. april 2010 – V Svetem Juriju v občini Rogašovci so danes v sklopu praznovanja 11. občinskega praznika ob otvoritvi novozgrajenega pločnika in kolesarske steze, odprli še obnovljeni Farovški vodnjak pod cerkvijo sv. Jurija. V okviru 12-letnega delovanja Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda, je to že 64 obnovljeni vodnjak v 57 slovenski občini, v Prekmurju pa že 10 obnovljeni vodni vir v 9 občinah. Uspešno sodelovanje občine, turističnega društva Rogašovci in osnovne šole Sveti Jurij se kaže tudi v pripravi vodne učne poti Ledava, ki jo bodo razširili z novimi oglednimi točkami in ustrezno promocijo. V prvem dnevu občinskega praznika so pripravili dan odprtih vrat osnovne šole in ekološko tržnico pridelovalcev iz Goričkega. Vrednost obnove vodnjaka in ureditve okolice je znašala okoli 7.000 evrov, od tega je Helios prispeval 3.000 evrov

V kulturnem programu so se zbranim krajanom, gostom in vsem učencem predstavili nastopajoči domače osnovne šole z glasbenimi, dramskimi in folklornimi točkami na temo vode in narave.  

Farovški vodnjak je tipičen prostostoječi vodnjak in se nahaja v Svetem Juriju v občini Rogašovci, ki je del trodeželnega Krajinskega parka Goričko. Obkrožen je s stavbo župnišča cerkve sv. Jurija, športno – rekreacijskim centrom, OŠ Sveti Jurij in čebelnjakom bližnje osnovne šole. Globok je 21 metrov, povprečni vodostaj je okoli 16 metrov. Notranji del vodnjaka je zidan s kamnom, nad zemljo pa je včasih bila lesena konstrukcija z vretenom in kolesom za lažje dvigovanje vode. Po nekdanjem izgledu so vodnjak rekonstruirali domači tesarski in zidarski mojstri. Ves zgornji del nad kamnitim zidanim obodom je obdan z leseno letveno konstrukcijo in vratci ter pokrit z dvokapno opečnato streho. Kot zanimivost lahko vidite, da je zunanji del zidan z apnenčastim kamnom nekdanjega Panonskega morja. Za lažje točenje vode v vedro ali vrč je montirano leseno korito z iztokom. Farovški vodnjak so obnovili, da bi spet služil svojemu namenu tako kot pred več kot 50 leti. Po pričevanju 80-letnega občana, je o vodnjaku govoril že njegov oče, zato smatrajo, da je vodnjak star več kot 100 let. Starejši občani se še spominjajo zanimivih zgodb in prigod okoli vodnjaka, po končanih kmečkih opravilih ali po nedeljski maši. Včasih je služil predvsem za potrebe župnišča ali »farofa«, za zalivanje vrtnin in mimoidočim za oskrbo s čisto pitno vodo. Zdaj pa bo služil kot vir pitne vode in za potrebe zalivanja bližnjega travnatega igrišča športnega centra.

aktualne novice farovski vodnjak farovski vodnjak Ob občinskem prazniku obnovili še Farovški vodnjakObnovljeni vodnjak bo tudi ena izmed vsebinskih točk nastajajočega projekta vodne učne poti Ledava, ki jo pripravljata OŠ Sveti Jurij in TD Rogašovci in bo poleg naravnih lepot vključevala še turistične in kulturne znamenitosti (rastišče vrb, fosilni ostanki lupin morskih polžev in školjk v apnencu nekdanjega Panonskega morja, slatinski vrelec v Nuskovi, sadjarstvo s poudarkom na avtohtonih starih vrstah sortah sadja, cerkev Sv. Jurija in druge točke).

Kot je sporočil župan občine Rogašovci Edvard Mihalič, se v občini zavedajo pomena ohranjanja narave, saj je prihodnost krajev na Goričkem močno povezana z razvojem takšnega turizma, ki izvira iz naravnih danosti čudovite krajine. V ta namen je občina že v preteklih letih zgradila brunarico na Serdiškem bregu (416 m/nm), razgledni stolp na najvišjem vrhu PrekmurjaSotinski breg 418 m/nm in uredila v okviru projekta Oaza zdravja Vrbovo pot. Obnovljeni Farovški vodnjak bo skupaj s šolskim čebelnjakom vključen v novo ureditev Trga sv. Jurija. Ob vodnjaku bo parkirišče in počivališče, kjer bo možno popiti požirek vode, posedeti ali nadaljevati pot po Vodni učni poti Ledava, ki je v pripravi. V okviru te poti bi v naslednjem obdobju radi uredili še mlako v Večeslavcih, počivališče pri mostu čez Ledavo in pešpot do otočka v Ledavi.

Obnovo vodnjaka so ob finančni podpori Heliosovega sklada izpeljali občina Rogašovci, TD Rogašovci, krajani in OŠ Sveti Jurij. V okviru Heliosovega sklada, ki sta ga leta 1998 ustanovila poslovni sistem Helios in Ministrstvo za okolje in prostor, je to že 64 obnovljeni vodnjak v 57 slovenski občini. V Prekmurju je bilo do letos s pomočjo Heliosovega sklada obnovljenih 9 vodnih virov v 8 občinah: Šalovci, Gornji Petrovci, Dobrovnik, Kuzma, Cankova, Moravske Toplice (2 krat), Hodoš in Beltinci. Heliosov sklad se financira iz deleža od prodaje okolju prijaznih Heliosovih premazov znamk Bori, Tessarol in Ideal. V maju 2010 izide letošnji javni razpis Heliosovega sklada za obnovo slovenskih krajevnih vodnjakov.

Objave iz iste kategorije: