Doma Slovenija Občine Žalec

Žalec

Žalec - grbPokrajina: Štajerska

Površina: 117,1 km2
Prebivalcev: 20.400


Spisek krajev:

Arja Vas, Brnica, Dobriša Vas, Dobrteša Vas, Drešinja Vas, Galicija, Gotovlje, Griže, Hramše, Kale, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Ruše, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Studence, Šempeter v Savinj. Dolini, Velika Pirešica, Vrbje, Zabukovica, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno

Povezave:

Žalec - zemljevid
Žalec - karta Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.zalec.si

Povezava na Wikipedio

Žalec - zastava

Povezane objave: