Doma Slovenija Občine Slovenske Konjice

Slovenske Konjice

Slovenske Konjice - grbPokrajina: Štajerska

Površina: 97,8 km2
Prebivalcev: 13.600


Spisek krajev:

Bezina, Blato, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezje pri Ločah, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Draža Vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška Vas, Kraberk, Ličenca, Lipoglav, Loče, Mali Breg, Mlače, Nova Vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Selski Vrh, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slov. Konjicah, Štajerska Vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Žiče

Povezave:

Slovenske Konjice - zemljevid
Slovenske Konjice - karta Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.slovenskekonjice.si

Povezava na Wikipedio

Slovenske Konjice - zastava

Povezane objave: