Šentlambert

Šentlambert

Kočevje

Kočevje

Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem

Mesta

Doma Slovenija Mesta
Šentjur

Šentjur

Sv. Jurij (god 23. aprila), vojak in mučenec iz Kapadokije v Mali Aziji (u. ok. 303), je zelo češčen svetnik v vseh krščanskih deželah....
Sežana

Sežana

Sežana Sežana je slovensko mesto tik ob meji z Italijo, skozi katerega smo včasih več kot sedaj hiteli po nakupih v Trst (mejni prehod Fernetiči),...

Bohinj

Bohinj in njegov okoliš je nekoliko manj turistično obiskan v primerjavi z bližnjim Bledom. A vendarle, Bohinj z okolico ponuja raziskovanje po...
Pogled na mesto Ptuj

Ptuj

Ptuj, eno izmed najstarejših mest v Sloveniji, leži v severovzhodnem delu države, v panonskem svetu, ki mu pravimo Podravje oziroma Podravska regija....
Piran

Piran

Čeprav so Piran zaznamovale številne menjave oblastnikov in je skozi zgodovino doživljal tako vzpone kot padce, se njegova podoba vse do danes...
Grad Žužemberk

Žužemberk

Žužemberk Središče Suhe krajine - Žužemberk - premore okoli 1.200 prebivalcev, kar je za razmeroma veliko območje, ki ga pokriva prej malo kot veliko. Žužemberk...
Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem

Ravne na Koroškem Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Na mestu železarne so našli rimsko keramiko,...
Šentrupert

Šentrupert

V koledarjih bomo ime prvega salzburškega škofa sv. Ruperta (r. ok. 620 – u. ok. 717) našli dvakrat: na njegov smrtni dan 27. marca...

Metlika

Metlika Leta 2005 je Metlika praznovala 640 letnico mestnih pravic - leta 1365 je namreč dobila vnovič potrjene mestne pravice od goriško-tirolskega grofa Albrehta IV....
Lovski dvorec

Trbovlje

Površina občine Trbovlje meri 58 kvadratnih kilometrov, število prebivalcev pa se po večletnem upadanju vrti okrog številke 17.500. V občini ni drugih velikih naselij,...