Doma Slovenija Škofije Škofija Celje

Škofija Celje

Slovenske škofije / Celje / Koper / Ljubljana / Maribor / Murska Sobota / Novo mesto

skofije celje skofija Škofija Celje

Škof: msgr. dr. Stanislav Lipovšek
Stolna cerkev sv. Danijela
Glavno romarsko središče: Petrovče
– župnij: 112
– prebivalcev: 287.529
– katoličanov: 235.367 oz. 81,9 % prebivalcev nove škofije. V celjski škofiji živi 14,7 % vseh slovenskih vernikov (34,1 % vernikov dosedanje mariborske škofije)
– duhovnikov: 105
– redovnikov: 25
– redovnic: 19
– dekanij: 11 – Celje, Nova Cerkev (brez župnije Vitanje), Žalec, Kozje, Rogatec (brez župnij Stoperce in Žetale), Šmarje pri Jelšah, Braslovče, Gornji Grad, Šaleška dolina, Laško, Videm ob Savi
– ozemlje: 12 % Slovenije (35 % površine dosedanje mariborske škofije)

Panorama Celja
Škofijski grbStolna cerkev sv. DanijelaNotranjost stolne cerkveŠkof msgr. dr. Stanislav Lipovšek

Objave iz iste kategorije: