Doma Slovenija Občine Škocjan

Škocjan

Škocjan - grbPokrajina: Dolenjska

Površina: 60,4 km2
Prebivalcev: 3.100


Spisek krajev:

Bučka, Čučja Mlaka, Dobrava pri Škocjanu, Dobruška Vas, Dolenje Dole, Dolenje Radulje, Dolnja Stara Vas, Dule, Gabrnik, Gorenje Dole, Gorenje Radulje, Goriška Gora, Goriška Vas pri Škocjanu, Gornja Stara Vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jarčji Vrh, Jelendol, Jerman Vrh, Klenovik, Mačkovec pri Škocjanu, Male Poljane, Močvirje, Osrečje, Ruhna Vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje pri Škocjanu, Škocjan, Štrit, Tomažja Vas, Velike Poljane, Zaboršt, Zagrad, Zalog pri Škocjanu, Zavinek, Zloganje
Povezave:

Škocjan - zemljevid
Škocjan - karta Zunanje povezave:
Uradna občinska stran:

Povezava na Wikipedio

Škocjan - zastava

Povezane objave: