Doma Slovenija Občine Občina Laško

Občina Laško

Laško - grbPokrajina: Štajerska
Statistična regija: Savinjska 

Površina: 197,5 km2
Prebivalcev: 13.800

Občina Laško je del savinjske statistične regije. Meri 198 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 26. mesto.

Sredi leta 2016 je imela občina približno 13.180 prebivalcev (približno 6.500 moških in 6.670 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 40. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 67 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Občina leži ob spodnjem toku reke Savinje, ki deli predalpsko Posavsko hribovje na zahodni in vzhodni del. Občani vidijo prihodnost občine predvsem v turizmu in gospodarskih dejavnostih, ki se nanj navezujejo.
© Statistični urad Republike Slovenije
lasko Občina Laško
By Husond – Own work, Public Domain, https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:La%C5%A1ko_2.JPG


Spisek krajev:

Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Curnovec, Debro, Doblatina, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Huda Jama, Jagoče, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška Vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Lokavec, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina Vas, Modrič, Mrzlo Polje, Obrežje pri Zidanem Mostu, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Polana, Povčeno, Požnica, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Zabrež, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žigon

Povezave:

Laško - zemljevid
Laško - karta

Zunanje povezave:
Uradna občinska stran: www.lasko.si

Povezava na Wikipedio

Laško - zastava

Objave iz iste kategorije: