Ljubljansko barje

Doma Izleti Ljubljansko barje

Dolina Želimejščice

Stisnjena tesno med Krimsko na eni in Turjaško na drugi strani se vije dolga, na koncu le nekaj deset metrov široka dolina Želimeljščice....
Grad Bistra

Grad Bistra

Od 13. stoletja dalje pa vse do razpustitve kartuzijskega reda  leta 1782 je bil v gradu Bistra samostan, današnjo podobo pa je posest dobila ...
Sveta Ana

Sv. Ana

Sv. Ana  je postavljena strmo nad starim Podpeškim kamnolomom. Hrib je kakor velikanski pomol potisnjen nad Barje, zato je razgled s ploščadi okoli...
Marijina cerkev v Tomišlju

Božjepotna Marijina cerkev v Tomišlju

Roženvensko Marijino cerkev v Tomišlju pod Krimom lahko vidimo skoraj z vseh koncev Ljubljanskega barja. Današnja baročna cerkev z dvema stranskima kapelama in...
Ljubljansko barje - Podpeško jezero

Podpeško jezero

Kraško jezerce v dolini  pri vasi Jezero je skoraj popolnoma okroglo.  V premeru dosega okoli 130 metrov. Njegova posebnost je, da dobiva  vodo...
Goriški mah

Goriški mah

Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom leži Goriški mah, ki je največje in doslej najbolj ohranjeno visoko barje na območju Ljubljanskega barja. Na...
Ljubljansko barje - Podpeč

Podpeški kamnolom

Bele lupine fosilnih  školjk v temno sivem apnencu – okrasna kombinacija, ki je Rimljane prepričala, da so preusmerili strugo Ljubljanice in jo speljali...
Stari dedec

Stari dedec

V Stajah pri Igu, le nekaj korakov z glavne ceste, je na ogled  zanimivost iz rimskih časov – v živo skalo vklesan  nagrobni...
Iški vintgar

Iški vintgar

Reka Iška, ki s pritoki priteče z Bloške planote, je  zarezala od 300 do 400 metrov globoko sotesko, ki je najostrejša  naravna razmejitev dveh...
Borovniški viadukt

Borovniški viadukt

Ko je leta 1856 čezenj zapeljal prvi vlak, je veljal za tehnično in arhitekturno mojstrovino. 561 metrov dolg se je v dvojnih lokih...