Ljubljansko barje

Doma Izleti Ljubljansko barje
Iški vintgar

Iški vintgar

Reka Iška, ki s pritoki priteče z Bloške planote, je  zarezala od 300 do 400 metrov globoko sotesko, ki je najostrejša  naravna razmejitev dveh...
Mali plac

Mali Plac/Mali Blatec

Enega redkih ostankov  visokega barja v južni Evropi lahko najdemo na Kostanjevici pri Bevkah. Šotišče, imenovano Mali Plac oziroma Mali Blatec, meri komaj...
Grad Bistra

Grad Bistra

Od 13. stoletja dalje pa vse do razpustitve kartuzijskega reda  leta 1782 je bil v gradu Bistra samostan, današnjo podobo pa je posest dobila ...
Stari dedec

Stari dedec

V Stajah pri Igu, le nekaj korakov z glavne ceste, je na ogled  zanimivost iz rimskih časov – v živo skalo vklesan  nagrobni...
Goriški mah

Goriški mah

Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom leži Goriški mah, ki je največje in doslej najbolj ohranjeno visoko barje na območju Ljubljanskega barja. Na...

Ribniki v Dragi

Sedem ribnikov v dolini Draga jugovzhodno od Iga so izkopali v 18. stoletju, domnevno zaradi  kopanja gline za bližnjo opekarno oziroma zaradi gojenja...
Sv. Mihael v Iški vasi

Sv. Mihael v Iški vasi

Mala cerkvica na ledini Britof je bila zgrajena  v 12. in 13. stoletju, sezidali pa so jo  iz razvalin rimske nekropole. Kamnite rimske...
Ljubljansko barje - Podpeško jezero

Podpeško jezero

Kraško jezerce v dolini  pri vasi Jezero je skoraj popolnoma okroglo.  V premeru dosega okoli 130 metrov. Njegova posebnost je, da dobiva  vodo...
Ljubljansko barje - Uvala Ponikve

Uvala Ponikve

Miniaturno pretočno kraško polje najdemo med pobočji Krima, ob cesti med Preserjem in Dolnjo Brezovico. Na južnem  robu uvale Ponikve so izviri, vode...

Dolina Želimejščice

Stisnjena tesno med Krimsko na eni in Turjaško na drugi strani se vije dolga, na koncu le nekaj deset metrov široka dolina Želimeljščice....