Ljubljansko barje

Doma Izleti Ljubljansko barje
Goriški mah

Goriški mah

Nedaleč od vasi Goričica pod Krimom leži Goriški mah, ki je največje in doslej najbolj ohranjeno visoko barje na območju Ljubljanskega barja. Na...

Dolina Želimejščice

Stisnjena tesno med Krimsko na eni in Turjaško na drugi strani se vije dolga, na koncu le nekaj deset metrov široka dolina Želimeljščice....
Stari dedec

Stari dedec

V Stajah pri Igu, le nekaj korakov z glavne ceste, je na ogled  zanimivost iz rimskih časov – v živo skalo vklesan  nagrobni...
Ljubljansko barje - Uvala Ponikve

Uvala Ponikve

Miniaturno pretočno kraško polje najdemo med pobočji Krima, ob cesti med Preserjem in Dolnjo Brezovico. Na južnem  robu uvale Ponikve so izviri, vode...
Grad Bistra

Grad Bistra

Od 13. stoletja dalje pa vse do razpustitve kartuzijskega reda  leta 1782 je bil v gradu Bistra samostan, današnjo podobo pa je posest dobila ...
Marijina cerkev v Tomišlju

Božjepotna Marijina cerkev v Tomišlju

Roženvensko Marijino cerkev v Tomišlju pod Krimom lahko vidimo skoraj z vseh koncev Ljubljanskega barja. Današnja baročna cerkev z dvema stranskima kapelama in...
Sv. Mihael v Iški vasi

Sv. Mihael v Iški vasi

Mala cerkvica na ledini Britof je bila zgrajena  v 12. in 13. stoletju, sezidali pa so jo  iz razvalin rimske nekropole. Kamnite rimske...
Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Jožef Plečnik je črnovaško cerkev načrtoval  za svojega nečaka duhovnika,  na pobudo soseda, trnovskega župnika Frana Saleškega Finžgarja, gradili pa so...
Ljubljansko barje - Podpeč

Podpeški kamnolom

Bele lupine fosilnih  školjk v temno sivem apnencu – okrasna kombinacija, ki je Rimljane prepričala, da so preusmerili strugo Ljubljanice in jo speljali...
Dvorec Lisičje

Dvorec Lisičje

Dvorec v istoimenskem naselju nad Škofljico je bil zgrajen v 16. stoletju. Ob gradu je bil urejen največji cvetlični, botanični in pomološki...