Ljubljansko barje

Doma Izleti Ljubljansko barje
Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Cerkev sv. Mihaela v Črni vasi

Jožef Plečnik je črnovaško cerkev načrtoval  za svojega nečaka duhovnika,  na pobudo soseda, trnovskega župnika Frana Saleškega Finžgarja, gradili pa so...

Ribniki v Dragi

Sedem ribnikov v dolini Draga jugovzhodno od Iga so izkopali v 18. stoletju, domnevno zaradi  kopanja gline za bližnjo opekarno oziroma zaradi gojenja...
Iški vintgar

Iški vintgar

Reka Iška, ki s pritoki priteče z Bloške planote, je  zarezala od 300 do 400 metrov globoko sotesko, ki je najostrejša  naravna razmejitev dveh...
Ljubljansko barje - Kuclerjev kamnolom

Kuclerjev kamnolom

Na južnem pobočju Lesnega brda leži več kamnolomov črnega apnenca, ki so ga približno 150 let uporabljali kot gradbeni material, imenovan »črni marmor«....
Borovniški viadukt

Borovniški viadukt

Ko je leta 1856 čezenj zapeljal prvi vlak, je veljal za tehnično in arhitekturno mojstrovino. 561 metrov dolg se je v dvojnih lokih...

Ižanski grad

Na hribu Pungart so razvaline prvotnega ižanskega gradu, Ižanskega turna, omenjenega že leta 1261. Zdajšnji grad Sonnegg se prvič omenja 1436. leta. V...
Ljubljansko barje - Podpeč

Podpeški kamnolom

Bele lupine fosilnih  školjk v temno sivem apnencu – okrasna kombinacija, ki je Rimljane prepričala, da so preusmerili strugo Ljubljanice in jo speljali...
Sveta Ana

Sv. Ana

Sv. Ana  je postavljena strmo nad starim Podpeškim kamnolomom. Hrib je kakor velikanski pomol potisnjen nad Barje, zato je razgled s ploščadi okoli...
Grad Bistra

Grad Bistra

Od 13. stoletja dalje pa vse do razpustitve kartuzijskega reda  leta 1782 je bil v gradu Bistra samostan, današnjo podobo pa je posest dobila ...
Sv. Mihael v Iški vasi

Sv. Mihael v Iški vasi

Mala cerkvica na ledini Britof je bila zgrajena  v 12. in 13. stoletju, sezidali pa so jo  iz razvalin rimske nekropole. Kamnite rimske...